Wytyczne OECD – wersja 2017

Napisane dnia:

OECD opublikowało aktualizację Wytycznych ws. cen transferowych. Edycja 2017  uwzględnia zmiany wprowadzone na skutek prac w ramach projektu BEPS (8-10 Aligning Transfer pricing Outcomes with Value Creation, 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting).  Zawiera również zmiany dot. bezpiecznych praktyk (safe harbors) oraz zmiany ujednolicające.

Dokumenty z posiedzenia JTPF 9.03.2017 dostępne on-line

Napisane dnia:

Zostały opublikowane dokumenty z posiedzenia JTPF z dnia 09.03.2017 r. W szczególności polecamy uwadze:

– dokument dot. danych porównawczych w UE – Use of comparables in the EU
– dokument do dyskusji dot. metod wyceny
– studium Deloitte dot. wykorzystania danych porównawczych
– studium Deloitte dot. metod wyceny stosowanych w UE
– statystki MAP w trybie Konwencji Arbitrażowej i APA za 2015 r. w UE

Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/