Studia Podyplomowe Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w SGH – rok akademicki 2017/2018

Napisane dnia:

Trwa nabór na II edycję Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami organizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Nad Studiami patronat objęło Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. Rozpoczęcie II edycji Studiów planowane jest na 20 maja 2017 roku. Celem Studiów jest w szczególności pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności oceny skutków podatkowych transakcji. Ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez sporządzanie dokumentacji podatkowej, analizy benchmarkingowe, uprzednie porozumienia cenowe czy też instrukcje podatkowe.
Więcej informacji na stronie studiów.

Serwis Ministerstwa Finansów o cenach transferowych

Napisane dnia:

Serwis Ceny transferowe jest częścią strony Ministerstwa Finansów finanse.mf.gov.pl. Przedstawia informacje na temat aktualnych i projektowanych regulacji z zakresu cen transferowych oraz kalendarium zmian w przepisach. Znajdują się tam również zmiany prawne dotyczące dokumentowania transakcji z firmami powiązanymi, informacje o porozumieniach cenowych (APA), procedurach ich zawierania (np. o dokumentach składanych wraz z wnioskiem o porozumienie), o procedurze MAP czy dane statystyczne na temat zawartych porozumień.

Serwis ma jednocześnie stanowić platformę komunikacji administracji z podatnikami – będą tam publikowane komunikaty i objaśnienia kwestii, które budzą wątpliwości. Natomiast bieżące informacje dotyczące prac na forum UE i OECD przybliżą użytkownikom światowe trendy w tematyce cen transferowych.

 

Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/