Wydarzenia 2012

PUBLICZNE KONSULTACJE WYTYCZNYCH OECD W ZAKRESIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH -12-14.11.2012

Napisane dnia:

Stowarzyszenie wzięło udział w konsultacjach zorganizowanych przez OECD. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z relacją z konsultacji, mogą ją pobrać tutaj.
© Sylwia Rzymkowska Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.

Kategorie: Prace OECD, Transfer pricing | Możliwość komentowania PUBLICZNE KONSULTACJE WYTYCZNYCH OECD W ZAKRESIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH -12-14.11.2012 została wyłączona

Podręcznik ONZ w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się.

Napisane dnia:

ONZ przyjęła dokument pn. Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries. Podręcznik ma zapewnić praktyczne wytyczne dla krajów rozwijających się w zakresie cen transferowych. Celem stosowania zasad dotyczących wyceny transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi przez kraje rozwijające się jest zapewnienie zgodności kształtowania cen z zasadami rynkowymi, a przez to zapewnienie środków dla rozwoju państw.
Podręcznik przedstawia wskazówki dla państw rozwijających się w jaki sposób należy podchodzić do tematyki cen transferowych z uwzględnieniem perspektywy tych krajów obejmującej konieczność zapewnienia efektywnych systemów podatkowych oraz uznania istotnego wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój państw.

http://www.un.org/esa/ffd/tax/documents/bgrd_tp.htm

Kategorie: Transfer pricing | Możliwość komentowania Podręcznik ONZ w zakresie cen transferowych dla krajów rozwijających się. została wyłączona

III Krajowe Forum Cen Transferowych

Napisane dnia:

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych weźmie udział w Trzecim Krajowym Forum Cen Transferowych organizowanym przez Firmę InfoCredit. W trakcie Forum będą omawiane zagadnienia z zakresu:

  • wyceny WNiP w transakcjach powiązanych,
  • istotnych aspektów dokumentacji podatkowej dotyczącej WNiP,
  • najnowszego orzecznictwa sądowego w zakresie cen transferowych,
  • sposobów przygotowania analiz porównawczych na podstawie dostępnych na rynku danych,
  • planowanych/przewidywanych zmian w prawodawstwie dotyczącym cen transferowych oraz APA.

Forum odbędzie się w dniach 3-5 grudnia 2012 r. w Kazimierzu Dolnym. Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o kontakt z firmą InfoCredit:
Jerzy Wonka (Dyrektor ds. Rozwoju) – j.wonka@infocredit.pl – +48 518 384 353
Michał Janowicz (Key Account Manager) – m.janowicz@infocredit.pl – +48 509 284 602
Informacje nt. Forum mogą Państwo pobrać z załączonej ulotki.

OECD publikuje projekt zmian komentarza do Konwencji Modelowej – TRANSGRANICZNY OBRÓT UPRAWNIENIAMI DO EMISJI 19.10.2012

Napisane dnia:

OECD opublikowało do publicznej dyskusji projekt dokumentu dotyczącego kwestii traktatowych w zakresie obrotu uprawnieniami do emisji. Dokument odnosi się do praw CER (Certified Emission Reduction credits) oraz ERU (Emisssion Reduction Units) i ewentualnej kwestii opodatkowania tych praw w momencie emisji prawa. Dokument przedstawia również proponowane zmiany do komentarza do Konwencji Modelowej (w art. 6, 7, 8, 13).
Jeśli chcieliby Państwo zgłosić uwagi do dokumentu, to prosimy o kontakt mailowy kontakt@cct.org.pl. Termin na przedstawienie uwag do OECD to 31 stycznia 2013 r.http://www.oecd.org/ctp/taxtreaties/oecdmodeltaxconvention
reviseddiscussiondraftontaxtreatyissuesrelatedtoemissionspermitsandcredits.htm

Kategorie: Prace OECD, Transfer pricing | Możliwość komentowania OECD publikuje projekt zmian komentarza do Konwencji Modelowej – TRANSGRANICZNY OBRÓT UPRAWNIENIAMI DO EMISJI 19.10.2012 została wyłączona

OECD publikuje projekt zmian komentarza do Konwencji Modelowej – DEFINICJA UPRAWNIONEGO ODBIORCY (BENEFICIAL OWNER) 19.10.2012

Napisane dnia:

OECD opublikowało do publicznej dyskusji projekt dokumentu poświęconego wyjaśnieniu znaczenia pojęcia „uprawnionego odbiorcy” (beneficial owner) wykorzystywanego w zakresie opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych. OECD prosi o ewentualne uwagi do redakcji tekstu propozycji zmian (w zakresie samego przedmiotu zmian były już zgłaszane komentarze). Jeśli chcieliby Państwo zgłosić uwagi do dokumentu, to prosimy o kontakt mailowykontakt@cct.org.pl. Termin na przedstawienie uwag do OECD to 15 grudnia 2012 r.http://www.oecd.org/ctp/taxtreaties/oecdmodeltaxconvention
reviseddiscussiondraftonthemeaningofbeneficialowner.htm

Kategorie: Prace OECD, Transfer pricing | Możliwość komentowania OECD publikuje projekt zmian komentarza do Konwencji Modelowej – DEFINICJA UPRAWNIONEGO ODBIORCY (BENEFICIAL OWNER) 19.10.2012 została wyłączona
Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/