Wydarzenia 2014

Ryzyko, recharakteryzacja transakcji, środki specjalne – projekt OECD (BEPS Action, 8,9,10)

Napisane dnia:

OECD opublikowała do dyskusji projekt wytycznych dotyczących ryzyka, recharakteryzacji transakcji oraz środków specjalnych. Do dokumentu można przesyłać komentarze do 6 lutego 2015 r. Stowarzyszenie zachęca wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag do dokumentu, również za naszym pośrednictwem.

Transgraniczne transakcje dot. towarów giełdowych (commodities) – projekt OECD (BEPS Action 10)

Napisane dnia:

OECD opublikowała do dyskusji projekt wytycznych dotyczących transgranicznych transakcji dot. towarów giełdowych (commodities). Do dokumentu można przesyłać komentarze do 6 lutego 2015 r. Stowarzyszenie zachęca wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag do dokumentu, również za naszym pośrednictwem.

Profit split w globalnym łańcuchu tworzenia wartości – projekt OECD (BEPS Action 10)

Napisane dnia:

OECD opublikowała do dyskusji projekt wytycznych dotyczących zastosowania metody profit split w kontekście globalnego łańcucha wartości. Do dokumentu można przesyłać komentarze do 6 lutego 2015 r. Stowarzyszenie zachęca wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag do dokumentu, również za naszym pośrednictwem.

Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/