Aktualizacja Wytycznych OECD w sprawie Country-by-Country Reporting (02.2018)

Znajdujesz się w: Strona główna » Aktualności » Aktualizacja Wytycznych OECD w sprawie Country-by-Country Reporting (02.2018)
Napisane dnia:

08/02/2018 zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne OECD w zakresie raportowania  Country-by-Country.  Aktualizacja dotyczy dwóch obszarów

  • (i) definicji całkowitych skonsolidowanych przychodów grupy oraz
  • (ii) kwestii technicznych związanych z przekazywaniem raportów Country-by-Country pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi.