Przejdź do treści

Globalna standaryzacja cen transferowych w dużych międzynarodowych grupach

W środowisku organizacji wielonarodowych zachodzą spore zmiany. Jak za nimi nadążyć w kontekście cen transferowych?

Globalne zmiany

Organizacje wielonarodowe działają w środowisku, w którym zachodzą bezprecedensowe zmiany. Nastąpił gwałtowny wzrost wolumenu i złożoności transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi.

Wzrósł także poziom aktywności wielu zainteresowanych podatkami podmiotów, takich jak: ustawodawcy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), organizacje pozarządowe i organy podatkowe. Odzwierciedla to liczba zapytań i częstotliwość wprowadzania nowych wymagań. Jest to związane z publikacją sprawozdań końcowych BEPS.

«Przejrzystość jest “nową normalnością” w zakresie cen transferowych»

Przejrzystość („Transparency”) jest zatem “nową normalnością” w zakresie cen transferowych lub ogólnie w zakresie podatków. W dzisiejszych czasach budowanie i utrzymywanie obszaru cen transferowych jest zadaniem kompleksowym, obejmującym spójność polityki projektowej, kwestie związane z wdrażaniem i strategie rozwiązywania sporów. Największe wyzwanie, przed jakim stoją międzynarodowe Grupy, wynika z różnych przepisów dotyczących cen transferowych w różnych jurysdykcjach.

Zgodnie z nowymi wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych międzynarodowe Grupy są zobowiązane do aktualizacji i przeglądu swojej dokumentacji cen transferowych. Zatem, zarządzanie i koordynowanie wypełniania wymogu dokumentacyjnego na skalę globalną to obecnie jeden z najważniejszych problemów, z którymi Kierownicy Grupowych / Lokalnych departamentów podatkowych muszą się zmierzać.

Globalne strategie

W związku z tym, w międzynarodowych grupach największy nacisk kładzie się na przygotowanie trzy-poziomowej struktury dokumentacji: CBC-R, Master File  oraz Local Files. Wszystkie dokumenty powinny być ze sobą spójne. Opracowanie tych dokumentów wiąże się z istotnymi kosztami ponoszonymi przez podatników. Aby je ograniczyć a przy tym zmaksymalizować efektywność w grupach wprowadza się Globalne strategie dotyczące dokumentacji cen transferowych.

«Tradycyjne podejście do dokumentacji odchodzi w przeszłość»

Tradycyjne podejście do dokumentacji odchodzi w przeszłość, kluczowe znaczenie ma rozważenie, w jaki sposób dokumentacja cen transferowych prezentuje globalny biznes na zewnątrz, a także jakie dokumenty mają wpływ na politykę cen transferowych (umowy, etc.).

W obecnym świecie cen transferowych, bardzo istotna jest świadomość całej grupy o istotnym ryzyku. Centralne podejście i zapewnienie odpowiednich kompetencji, stworzenie odpowiedniego zespołu ekspertów, zbieranie informacji i opracowanie spójnych dokumentacji, pozwoli przede wszystkim:

  • skutecznie ustandaryzować cały proces
  • efektywnie przygotować dokumentacje na czas
  • odciążyć lokalne zasoby z czasochłonnego poszukiwania informacji
  • zminimalizować zewnętrzne koszty konsultingowe.

Rola technologii

Technologia będzie odgrywała większą rolę w koordynacji i przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

Od centralnego gromadzenia danych do zarządzania harmonogramem, poprzez proces dokumentacji, aż do wydania ostatecznej wersji sprawozdania, narzędzia technologiczne prawdopodobnie będą posiadały pozytywny wpływ na wykonanie naszej pracy wewnątrz dużej Grupy. Osobna kwestią jest dostępność i koszt.

Uważam, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania (one-size-fits-all solution) dla wszystkich międzynarodowych grup. Aczkolwiek, w wielu można na pewno od tego zacząć, by stworzyć podwaliny pod indywidualne rozwiązanie przy wykorzystaniu nowych technologii. Jest to podejście długoterminowe (niektóre grupy wdrażają standardy in-house już od 2012 roku) w którym z początku nakład pracy, czasu i kosztów jest ogromny, lecz po kilku latach owocuje zarówno wewnątrzgrupową przejrzystością oraz standaryzacją, jak również świadomością dalszych braków i ryzyk.


Katarzyna Malarek – Penkala

Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.