Przejdź do treści

Kolejna odsłona informatora TPR

W ubiegły piątek Minister Finansów opublikował trzecią edycję pytań i odpowiedzi dotyczących informacji o cenach transferowych. Zaktualizowana wersja informatora ma ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych. Jednocześnie resort finansów wyraża nadzieję, że zwiększona liczba praktycznych przykładów pozwoli ujednolicić sposób prezentacji danych w formularzach TPR-C(4) oraz TPR-P(4).

Trzecia edycja opracowania uwzględnia uwagi i wątpliwości podatników zgłaszane między innymi w ramach konsultacji publicznych lub prac grup roboczych Forum Cen Transferowych. Zdecydowano się poszerzyć odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednich wersjach dokumentu, ale również dodano wiele nowych punktów.

Zaktualizowana wersja uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji prawa podatkowego. Przede wszystkim jednak zawiera praktyczne przykłady, wskazujące na preferowany sposób prezentacji niektórych transakcji finansowych, ubezpieczeniowych lub kontraktów wieloletnich.

MF przypomina, że dokument nie ma charakteru interpretacji ogólnej (art. 14a §1 pkt 1 OP). Mimo, że treść poradnika nie jest wiążąca dla organów podatkowych, to od kilku lat informator TPR stanowi istotne wsparcie przy wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

Pełna wersja informatora TPR – Informacja o cenach transferowych. Pytania i odpowiedzi. Wydanie III rozszerzone dostępna jest na stronie podatki.gov.pl.

W kolejnych wpisach będziemy informować Państwa o nowych zagadnieniach poruszonych w omawianym opracowaniu:


© Michał Czech

członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych, ekspert w zespole cen transferowych w Grupie Kapitałowej PGE

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.

Autor