Przejdź do treści

Relacja z Forum Cen Transferowych / 12.04.2018

Forum Cen Transferowych

Forum Cen Transferowych zostało zorganizowane przez Ministerstwo Finansów jako platforma do dyskusji o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi. Pierwsze spotkanie odbyło się w formule otwartej jako spotkanie plenarne, do udziału w którym mogły zgłaszać się wszystkie zainteresowane osoby.

3 zapowiedzi Ministerstwa Finansów

Podczas spotkania ze strony administracji skarbowej pojawiły się zapowiedzi prac nad:

 1. nowymi regulacjami podatkowymi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w którym ważnym elementem mają być regulacje w obszarze cen transferowych
 2. wprowadzeniem bezpiecznych praktyk (safe harbours) w zakresie usług o niskiej wartości dodanej
 3. uproszczoną procedurą uprzednich porozumień cenowych (APA), które mają być wprowadzone dla usług o niskiej wartości dodanej oraz prostych licencji.

 

W czasie Forum tematem przewodnim były analizy danych porównawczych, tzw. benchmarki. Padło nawet stwierdzenie, że benchmarki są najważniejszym elementem dokumentacji cen transferowych. Kwestia ta jest dyskusyjna, jednak faktem jest, że dane porównawcze odgrywają istotną rolę w analizie ekonomicznej cen transferowych.

Rekomendacje JPTF dot. analiz porównawczych

W czasie Forum zostały przedstawione rekomendacje Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych (Joint Transfer Pricing Forum) zawarte w dokumencie Report on the Use of Comparables in the EU https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/jtpf0072017encomps.pdf

Rekomendacje dla analiz porównawczych w raporcie JTPF obejmują następujące zagadnienia:

 1. Nadrzędne zasady wyszukiwania danych porównawczych
 2. Strategie wyszukiwania danych porównawczych
 3. Zastosowanie wewnętrznych danych porównawczych
 4. Zastosowanie zewnętrznych danych porównawczych
 5. Selekcja danych z porównania zewnętrznego
 6. Przetwarzanie i interpretacja danych zewnętrznych (zastosowanie przedziałów i danych wieloletnich)
 7. Korekty zwiększające porównywalność danych
 8. Zastosowanie danych krajowych (lokalnych) i zagranicznych

Przyszłość Forum

Docelowo Forum ma opracowywać rozwiązania:

 • uwzględniające interes finansów publicznych
 • akceptowalne przez uczestników rynku
 • stosowane w praktyce gospodarczej.

Cel ten może być zrealizowany tylko w przypadku, gdy uczestnicy Forum będą aktywni, ale także będą wnosić wkład w prace z nastawieniem na rozwiązywanie problemów i tworzenie elastycznych rozwiązań.  Jeśli wypracowane rozwiązania faktycznie mają być stosowalne, to niezbędna będzie także dawka konsensusu i akceptacji wielu punktów widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem realiów biznesowych.

Trzymamy kciuki za tę inicjatywę!


Źródło zdjęcia: https://twitter.com/MF_GOV_PL

Linki do materiałów z Forum:

https://www.youtube.com/watch?v=CX4A438Lyoc

https://www.youtube.com/watch?v=1tYDa0hxUEA


©
Sylwia Rzymkowska

Prezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.