A

Analiza funkcjonalna

(Functional analysis)

Analiza porównywalności

(Comparability analysis)

Analiza resztowa

(Residual analysis)

Analiza udziału

(Contribution analysis)
D

Działalność akcjonariusza lub udziałowca

(Shareholder activity)
G

Grupa przedsiębiorstw wielonarodowych

(Multinational enterprise group - MNE group)
J

Jednoczesne kontrole podatkowe

(Simultaneous tax examinations)
K

Korekta kompensacyjna

(Compensating adjustment)

Korekta pierwotna

(Primary adjustment)

Korekta współzależna

(Corresponding adjustment)

Korekta wtórna

(Secondary adjustment)

Koszty bezpośrednie

(Direct costs)

Koszty pośrednie

(Indirect costs)
M

Marża od ceny odprzedaży

(Resale price margin)

Metoda ceny odprzedaży

(Resale price method)

Metoda fakturowania bezpośredniego

(Direct-charge method)

Metoda fakturowania pośredniego

(Indirect-charge method)

Metoda globalnego podziału według ustalonych z góry formuł

(Global formulary apportionment method)

Metoda koszt-plus

(Cost plus method)

Metoda marży transakcyjnej netto

(Transactional net margin method)

Metoda podziału zysków

(Profit split method)

Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

(Comparable uncontrolled price method - CUP)

Metody zysku transakcyjnego

(Transactional profit method)

Mienie niematerialne handlowe

(Commercial intangible)

Mienie niematerialne marketingowe

(Marketing intangible)

Mienie niematerialne wytwórcze

(Trade intangible)
N

Narzut koszt-plus

(Cost plus mark-up)
O

Odstępne

(Buy-out payment)
P

Płatność wyrównawcza

(Balancing payment)

Porozumienie o podziale kosztów

(Cost contribution arrangement - CCA)

Potencjał zysku

(Profit Potential)

Potrącenie umyślne

(Intentional set-off)

Procedura polubowna

(Mutual agreementprocedure)

Przedsiębiorstwa niezależne

(Independent enterprises)

Przedsiębiorstwa powiązane

(Associated enterprises)

Przedsiębiorstwo wielonarodowe

(Multinational enterprise - MNE)
T

Tradycyjne metody transakcyjne

(Traditional transaction methods)

Transakcja wtórna

(Secondary transaction)

Transakcje kontrolowane

(Controlled transactions)

Transakcje wolnorynkowe

(Uncontrolled transactions)
U

Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych

(Advance pricing arrangement - APA)

Usługi świadczone na żądanie

(``On call`` services)

Usługi wewnątrzgrupowe

(Intra-group service)
W

Wpisowe

(Buy-in payment)
Z

Zakres pełnej konkurencji

(Arm’s length range)

Zasada pełnej konkurencji czyli wolnego rynku

(Arm’s length principle)

Zyski brutto

(Gross profits)

Aktywnie wspierają nas:

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!