Przejdź do treści

Prace OECD

Prace OECD

Dokumenty z posiedzenia JTPF 26.06.2018 dostępne on-line

Zostały opublikowane dokumenty z posiedzenia JTPF z dnia 26.06.2018 r. W szczególności polecamy uwadze dokument do dyskusji dot. kontroli. https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum/eu-joint-transfer-pricing-forum-meeting-26-june-2018_en

Wytyczne w zakresie CbC (09.2017)

OECD opublikowało zaktualizowane wytyczne dot. CbC (implementacji oraz wykorzystania danych). Zachęcamy do lektury.