Kategoria ‘Prace OECD’

Aktualizacja Wytycznych OECD w sprawie Country-by-Country Reporting (02.2018)

Napisane dnia:

08/02/2018 zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne OECD w zakresie raportowania  Country-by-Country.  Aktualizacja dotyczy dwóch obszarów

  • (i) definicji całkowitych skonsolidowanych przychodów grupy oraz
  • (ii) kwestii technicznych związanych z przekazywaniem raportów Country-by-Country pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi.

Profile TP w krajach OECD

Napisane dnia:

OECD opublikowało zaktualizowane dane o profilach w zakresie cen transferowych w poszczególnych krajach

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami administracji skarbowych w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych, określających zasady ustalania cen transferowych w poszczególnych krajach. Pełna lista krajów, które udostępniły swój profil w zakresie cen transferowych jest dostępna na portalu OECD.

Wytyczne OECD – wersja 2017

Napisane dnia:

OECD opublikowało aktualizację Wytycznych ws. cen transferowych. Edycja 2017  uwzględnia zmiany wprowadzone na skutek prac w ramach projektu BEPS (8-10 Aligning Transfer pricing Outcomes with Value Creation, 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting).  Zawiera również zmiany dot. bezpiecznych praktyk (safe harbors) oraz zmiany ujednolicające.

Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/