Kategoria ‘Prace OECD’

Projekt Wytycznych OECD dla transakcji finansowych

Napisane dnia:

W dniu 3 lipca 2018 r. OECD opublikował projekt Wytycznych dla transakcji finansowych, który został podjęty i opracowany  na bazie działań 8-10 BEPS. Do 7 września br. prowadzone będą dyskusje nad ostatecznym kształtem Wytycznych OECD dla transakcji finansowych. W dokumencie prezentowane są istotne z punktu widzenia zasady arm’s length  zasady i warunki dla transakcji finansowych, a w szczególności pożyczek wewnątrzgrupowych, kowenantów umownych , gwarancji, cash poolingu, transakcji na instrumentach pochodnych, wewnętrznych usług ubezpieczeniowych.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

Aktualizacja Wytycznych OECD w sprawie Country-by-Country Reporting (02.2018)

Napisane dnia:

08/02/2018 zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne OECD w zakresie raportowania  Country-by-Country.  Aktualizacja dotyczy dwóch obszarów

  • (i) definicji całkowitych skonsolidowanych przychodów grupy oraz
  • (ii) kwestii technicznych związanych z przekazywaniem raportów Country-by-Country pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi.

Profile TP w krajach OECD

Napisane dnia:

OECD opublikowało zaktualizowane dane o profilach w zakresie cen transferowych w poszczególnych krajach

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami administracji skarbowych w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych, określających zasady ustalania cen transferowych w poszczególnych krajach. Pełna lista krajów, które udostępniły swój profil w zakresie cen transferowych jest dostępna na portalu OECD.