Kategoria ‘Regulacje międzynarodowe’

Nowe propozycje Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania dochodów z działalności cyfrowej

Napisane dnia:

W komunikacie prasowym z dnia 21.03. 2018 r. Komisja Europejska poinformowała o propozycjach ustalenia nowych zasad alokacji dochodów osiąganych przez podmioty działające w obszarze szeroko rozumianego przemysłu cyfrowego. Przedstawione przez KE propozycje mają być podstawą do dalszych dyskusji na arenie międzynarodowej na temat opodatkowania dochodów branży cyfrowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem Komisji Europejskiej.

Profile TP w krajach OECD

Napisane dnia:

OECD opublikowało zaktualizowane dane o profilach w zakresie cen transferowych w poszczególnych krajach

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami administracji skarbowych w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych, określających zasady ustalania cen transferowych w poszczególnych krajach. Pełna lista krajów, które udostępniły swój profil w zakresie cen transferowych jest dostępna na portalu OECD.

Wytyczne OECD – wersja 2017

Napisane dnia:

OECD opublikowało aktualizację Wytycznych ws. cen transferowych. Edycja 2017  uwzględnia zmiany wprowadzone na skutek prac w ramach projektu BEPS (8-10 Aligning Transfer pricing Outcomes with Value Creation, 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting).  Zawiera również zmiany dot. bezpiecznych praktyk (safe harbors) oraz zmiany ujednolicające.