Kategoria ‘Studia podyplomowe’

Studia Podyplomowe Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w SGH – rok akademicki 2017/2018

Napisane dnia:

Trwa nabór na II edycję Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami organizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Nad Studiami patronat objęło Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. Rozpoczęcie II edycji Studiów planowane jest na 20 maja 2017 roku. Celem Studiów jest w szczególności pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności oceny skutków podatkowych transakcji. Ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez sporządzanie dokumentacji podatkowej, analizy benchmarkingowe, uprzednie porozumienia cenowe czy też instrukcje podatkowe.
Więcej informacji na stronie studiów.

Studia Podyplomowe Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w SGH – rok akademicki 2016/2017

Napisane dnia:

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie trwa nabór na Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami. Studia zostały objęte patronatem Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych. 

Podyplomowe Studia Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami zostały utworzone ze względu na rosnącą potrzebę szerzenia wiedzy na temat znaczenia aspektów podatkowych wobec globalizacji gospodarek, zwiększającego się znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych, mechanizmów regulacyjnych żywo dyskutowanych na arenie międzynarodowej, czy też wzrastającego zapotrzebowania przedsiębiorstw lub administracji podatkowych na specjalistów do spraw cen transferowych. 

(więcej…)