Przejdź do treści

Straty a ceny transferowe – Raportowanie

Konferencja 2016

Temat konferencji

O kwestii rozliczania strat oraz o nowych regulacjach dotyczących raportowania cen transferowych dla potrzeb światowych (country-by-country reporting), jak i krajowych, z uwzględnieniem projektu z 2.11.2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dyskutowano w trakcie czwartej już konferencji tematycznej zorganizowanej w dniach 22–23.11.2016 r. w Warszawie przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych (CCT) pod patronatem firmy ENERGA. Konferencja zgromadziła uznanych ekspertów i praktyków w dziedzinie transfer pricing.

Pobierz ulotkę informacyjną