Przejdź do treści

Restrukturyzacja działalności oraz centralizacja funkcji zakupowych

Konferencja 2013

Temat konferencji

Zakupy grupowe to temat na czasie w wielkich grupach i wśród spółek należących do SP. Na rynku występują również restrukturyzacje, których celem jest poprawa efektywności działania. Poszukiwanie oszczędności poprzez restrukturyzacje lub zakupy grupowe powinno być realizowane zgodnie z wymogami podatkowymi. Władze podatkowe mają narzędzia do oceny tego typu transakcji.

Przenoszenie działalności oraz zmiana jej profilu to typowe obszary restrukturyzacji. Restrukturyzacje mogą przynosić istotne oszczędności na poziomie grup kapitałowych, jednak z punktu widzenia lokalnego podmiotu najczęściej wiążą się z obniżeniem poziomu zyskowności, a co za tym idzie podatku dochodowego. Z tego względu, konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji w sposób bezpieczny podatkowo.

Standaryzacja i centralizacja zakupów pozwala grupom kapitałowym na redukcję kosztów i poprawę wyników finansowych. Centra kompetencyjne obsługujące wspólne zakupy tworzą wartość na poziomie grup kapitałowych. Istotne jest zatem prawidłowe rozliczanie kosztów funkcjonowania centrów zakupowych.

Tematy te były dyskutowane podczas konferencji podatkowej organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych (Warszawa, 25-26.09.2013). Wśród prelegentów – przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także praktycy biznesowi.

Materiały konferencyjne