Przejdź do treści

Dokumenty z posiedzenia JTPF 9.03.2017 dostępne on-line

Zostały opublikowane dokumenty z posiedzenia JTPF z dnia 09.03.2017 r. W szczególności polecamy uwadze:

  • dokument dot. danych porównawczych w UE – Use of comparables in the EU
  • dokument do dyskusji dot. metod wyceny
  • studium Deloitte dot. wykorzystania danych porównawczych
  • studium Deloitte dot. metod wyceny stosowanych w UE
  • statystki MAP w trybie Konwencji Arbitrażowej i APA za 2015 r. w UE