Przejdź do treści

Petycja CCT ws. odroczenia terminu złożenia formularza TP-R za 2019 r.

W dniu 19.12.2019 r. CCT przekazało na ręce Ministra Finansów wniosek (petycja CCT_TP-R) o dokonanie zmian legislacyjnych w celu odroczenia terminu złożenia formularza TP-R za 2019 r.

W ślad za CCT, analogiczne wnioski zostały złożone przez kolejne organizacje pozarządowe, efektem czego wszczęta została przez Ministerstwo Finansów procedura łącznego rozpatrywania petycji wielokrotnej. Wszystkie petycje zostały opublikowane na stronie MF.

W dniu 11 marca 2020 r. (środa) mija okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie zmiany legislacyjnej dotyczącej obowiązywania przepisów dot. informacji o cenach transferowych (TP-R).

Zachęcamy do przyłączenia się do zainicjowanej przez nas petycji! Możecie Państwo skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru pisma popierającego propozycje zawarte w petycji CCT (wzór poparcia petycji_TP-R).