Przejdź do treści

Uwagi CCT w ramach konsultacji podatkowych do projektu objaśnień ws. domniemania i należytej staranności

CCT w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Finansów do wzięcia udziału w konsultacjach podatkowych do projektu objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność, zgłosiło uwagi do projektu.  W świetle zgłoszonych przez nas uwag, wydaje się zasadne czasowe zawieszenie obowiązywania niejasnych przepisów ustawy CIT i PIT i jeszcze mniej jasnych objaśnień MF w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami w oparciu o ustalenia dotyczące rzeczywistego właściciela.

Z pismem CCT można zapoznać się tutaj.