Aktualizacja Wytycznych OECD w sprawie Country-by-Country Reporting (02.2018)

08/02/2018 zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne OECD w zakresie raportowania  Country-by-Country.  Aktualizacja dotyczy dwóch obszarów (i) definicji całkowitych skonsolidowanych przychodów grupy oraz (ii) kwestii technicznych związanych z przekazywaniem raportów Country-by-Country pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi.

Profile TP w krajach OECD

OECD opublikowało zaktualizowane dane o profilach w zakresie cen transferowych w poszczególnych krajach Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami administracji skarbowych w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych, określających zasady ustalania cen transferowych w poszczególnych krajach. Pełna lista krajów, które udostępniły swój profil w zakresie cen transferowych jest dostępna na portalu OECD.

Raport OECD nt. oceny ryzyka podatkowego – CBC (29.09.2017)

OECD opublikowało raport nt. oceny ryzyka podatkowego na podstawie raportów CbC (Country-by-Country Reporting: Handbook on Effective Tax Risk Assessment). Zachęcamy do lektury i wykorzystania w projektach wdrażających raportowanie CbC.

Wytyczne OECD – wersja 2017

OECD opublikowało aktualizację Wytycznych ws. cen transferowych. Edycja 2017  uwzględnia zmiany wprowadzone na skutek prac w ramach projektu BEPS (8-10 Aligning Transfer pricing Outcomes with Value Creation, 13 Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting).  Zawiera również zmiany dot. bezpiecznych praktyk (safe harbors) oraz zmiany ujednolicające.

Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/