Dokumenty z posiedzenia JTPF 9.03.2017 dostępne on-line

Zostały opublikowane dokumenty z posiedzenia JTPF z dnia 09.03.2017 r. W szczególności polecamy uwadze: – dokument dot. danych porównawczych w UE – Use of comparables in the EU – dokument do dyskusji dot. metod wyceny – studium Deloitte dot. wykorzystania danych porównawczych – studium Deloitte dot. metod wyceny stosowanych w UE – statystki MAP w trybie

Dokumenty z posiedzenia JTPF 20.10.2016 dostępne on-line

Zostały opublikowane dokumenty z posiedzenia JTPF z dnia 20.10.2016 r. W szczególności polecamy uwadze: – zaktualizowany projekt dokumentu dot. danych porównawczych w UE – Use of comparables in the EU – dokument do dyskusji dot. metod wyceny – studium Deloitte dot. wykorzystania danych porównawczych – studium Deloitte dot. metod wyceny stosowanych w UE – statystki