Cele działania, statut

Znajdujesz się w: Strona główna » O Nas » Cele działania, statut

Jesteśmy stowarzyszeniem specjalistów w zakresie cen transferowych. Łączy nas doświadczenie grup kapitałowych działających na polskim rynku. Powołaliśmy stowarzyszenie, bo widzimy dużą niepewność w zakresie stosowania i wykładni regulacji dotyczących cen transferowych. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie codziennej pracy wszystkim specjalistom ds. cen transferowych.

Stowarzyszenie śledzi procesy legislacyjne dotyczące cen transferowych i uczestniczyć w konsultacjach społecznych projektów legislacyjnych ustaw lub rozporządzeń. Priorytetem są zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzenia ministra finansów w zakresie cen transferowych.

Stowarzyszenie monitoruje prace OECD oraz Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Głównym obszarem zainteresowania są:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • uproszczenia regulacji cen transferowych,
  • wypracowanie zasad dokonywania korekt rocznych.

Stowarzyszenie promuje dobre praktyki, które mogłyby pomóc w zmniejszeniu niepewności w zakresie stosowania regulacji transfer pricing, w tym uprzednie porozumienia cenowe wydawane przez Ministra Finansów.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które stosują przepisy dot. cen transferowych będąc ich bezpośrednim adresatem.

Misja i cele Stowarzyszenia „Centrum Cen Transferowych”

Stowarzyszenie „Centrum Cen Transferowych” jest pierwszą w Polsce i niezależną formacją sympatyków i praktyków z zakresu cen transferowych, które koncentruje się na obronie interesów korporacyjnych członków oraz innych współpracujących Przedsiębiorców. CCT zostało utworzone w celu zaspokojenia oczekiwań i potrzeb profesjonalistów cen transferowych.

Misją CCT jest potrzeba rozwijania i promowania jednoznaczności, przejrzystości i dokładności przepisów cen transferowych oraz szerzenia doskonałości w zakresie cen transferowych przez członków stowarzyszenia.

Głównym celem CCT jest stworzenie i udostępnienie swoim członkom i sympatykom merytorycznego i rzetelnego źródła wiedzy o cenach transferowych, oferując stosowne zasoby i najlepsze praktyki, wypróbowane techniki, edukację, udostępnianie rzetelnych informacji i aktualnych regulacji.

Dokumenty do pobrania: