Historia

Znajdujesz się w: Strona główna » O Nas » Historia

Stowarzyszenie CCT zostało powołane do życia w Kazimierzu Dolnym w dniu 1 czerwca 2012 roku, podczas II Krajowego Forum Cen Transferowych zorganizowanego przez Firmę InfoCredit z Warszawy, przy sponsorskim wsparciu holdingu energetycznego ENERGA SA.

Inicjatorem stowarzyszenia był Zbigniew Sznitowski (Wiceprezes CCT), który na I Krajowym Forum Cen Transferowych w grudniu 2011 r. zaprosił uczestników forum do współtworzenia formacji, która ma skupiać praktyków borykających się w pojedynkę z codzienną problematyką cen transferowych. Przedstawiona propozycja oraz użyte argumenty zaowocowały de-klaracją uczestnictwa kilku osób w powołaniu i czynnym udziale w pracach Stowarzyszenia. Duży wkład pracy w przygotowaniu podstaw prawno – organizacyjnych Stowarzyszenia CCT mieli Beata Chmielewska, Sylwia Rzymkowska i Jerzy Wonka.

Stanowisko Ministerstwa Finansów – powołanie CCT – 28.05.2012
Wypowiedź Pani Moniki Laskowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów dla Pulsu Biznesu

 „Inicjatywa założenia Stowarzyszenie „Centrum Cen Transferowych” jest Ministerstwu Finansów dobrze znana. 13 kwietnia 2012 r. odbyłam spotkanie z członkami założycielami Stowarzyszenia, na którym wymieniliśmy spostrzeżenia co do idei powołania tego typu stowarzyszenia oraz budowy wzajemnych relacji poprzez zwiększenie przejrzystości i zrozumienia pomiędzy administracją podatkową i podmiotami zaangażowanymi w obszarze cen transferowych. Oceniamy tę inicjatywę, jako dobry krok w kierunku poszerzania świadomości z zakresu cen transferowych w Polsce. W pierwszym etapie, współpraca ta będzie dotyczyła uwzględnienia Stowarzyszenia , jako partnera w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych odnoszących się do obszaru cen transferowych. Liczymy jednak, że Stowarzyszenie zgodnie z wyznaczonymi sobie celami, będzie promowało zachowania transparentne i w tym zakresie będziemy chętnie współpracować, widząc w Stowarzyszeniu dobre podłoże do eskalowania pozytywnych praktyk dla podmiotów powiązanych. W przyszłości nie wykluczamy poszerzenia współpracy bieżącej, Stowarzyszenie może okazać się bowiem wartościowym forum dyskusyjnym w obszarze cen transferowych.”

Stanowisko Ministerstwa Finansów – powołanie CCT – 28.05.2012 Wypowiedź Pani Moniki Laskowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów dla Pulsu Biznesu

„Inicjatywa założenia Stowarzyszenie „Centrum Cen Transferowych” jest Ministerstwu Finansów dobrze znana. 13 kwietnia 2012 r. odbyłam spotkanie z członkami założycielami Stowarzyszenia, na którym wymieniliśmy spostrzeżenia co do idei powołania tego typu stowarzyszenia oraz budowy wzajemnych relacji poprzez zwiększenie przejrzystości i zrozumienia pomiędzy administracją podatkową i podmiotami zaangażowanymi w obszarze cen transferowych. Oceniamy tę inicjatywę, jako