Raport JTPF nt. kontroli cen transferowych i wymiany informacji

24 października, 2018

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został raport EU JTPF zatytułowany: „A Coordinated Approach to Transfer Pricing Controls within the EU”

Dokument do pobrania: PDF

Link do publikacji: ec.europa.eu