Proces legislacyjny

Uwagi CCT do publikacji MF ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 5 – obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych”

06 lutego, 2022

W odpowiedzi na konsultacje podatkowe w sprawie publikacji MF ,,Objaśnienia

podatkowe w zakresie cen transferowych nr 5 – obowiązek sporządzenia lokalnej

dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych […]”, SCCT

przekazało uwagi do dokumentu.

Z pełną treścią komentarza można zapoznać się tutaj.