Proces legislacyjny

Uwagi CCT uwzględnione w pracach nad rozporządzeniem dot. dokumentacji podatkowej

02 kwietnia, 2017

Uwagi CCT złożone w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia dot. dokumentacji podatkowej, zostały w dużej mierze uwzględnione w ramach prac legislacyjnych. Z raportem z konsultacji publicznych można zapoznać się tutaj.