Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez nie działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 833) Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest administratorem danych osobowych.