Przejdź do treści

Co powinniśmy wiedzieć o korektach cen transferowych? Cz. 1

Temat korekt cen transferowych, czyli z ang. transfer prices adjustments, to temat rzeka. Temat, który budził i nadal budzi wiele kontrowersji, nie tylko w Polsce. Aby uniknąć niepożądanego zjawiska nierynkowości a tym samym podwójnego opodatkowania lub nieuzasadnionego zmniejszenia zobowiązań podatkowych należy te korekty dokonywać. Niestety, regulacje wydają się niewystarczające.  Dalej jest wiele wątpliwości, zarówno po stronie podatnika jak i organów podatkowych.

W niniejszym artykule zaprezentuję wstęp do tej tematyki, by w kolejnych artykułach móc rozwinąć co ciekawsze wątki, w tym także polskie regulacje i wyjaśnienia.

Rodzaje korekt cen transferowych

Moim zdaniem najważniejszymi kryteriami są:

  1. KTO dokonuje korekt – mogą być dokonywane przez podatnika lub przez administrację podatkową.
  2. CZAS / MOMENT, w którym się je dokonuje – w trakcie roku podatkowego, ponoworoczne.

Źródłem większości definicji są Wytyczne OECD z 2022 [1]. 

Korekty dokonywane przez organy podatkowe

Korekta cen transferowych dokonywana przez organy podatkowe jest zawsze korektą retrospektywną, tj. odnosi się do rozliczeń między podmiotami powiązanymi, dokonanych w przeszłości, po zakończeniu transakcji / roku podatkowego.

Korekty dokonywane przez podatnika

Czas dokonania tych korekt zależy od momentu dokonania analizy przez podatnika.

Jak i czy uniknąć korekt na koniec roku? 

W biznesie przyjęło się podejście bardzo zachowawcze do korekt. Aby zapobiec podważaniom ze strony organów podatkowych (ale też i celnych), należy unikać korekt na koniec roku lub przynajmniej je minimalizować.

Istnieją różne powody, dla których przedsiębiorstwa unikają dokonywania przez samych podatników korekt w trakcie lub na koniec roku, np. ograniczenia danych, brak wystarczających zasobów ludzkich i pieniężnych, rozmywanie się odpowiedzialności.

Niestety, w obecnym bardzo dynamicznym świecie, nie można pomijać tego aspektu działalności. Konsekwencje zaniedbania tej sfery mogą być bardzo dotkliwe dla całej grupy, nie tylko ekonomicznie, ale także w aspekcie reputacji. Podatnicy powinni zatem wiedzieć o korektach, zrozumieć konsekwencje podatkowe i rozważyć różne możliwości. Warto zainteresować się wdrożeniem odpowiedniego dla swoich potrzeb procesu monitorowania i zapewnienia, że polityka cen transferowych jest prawidłowo odzwierciedlona w sprawozdaniach finansowych. Właśnie tym się zajmuje Operational Transfer Pricing.


[1] 20 stycznia 2022 r. OECD opublikowała nowe wydanie Wytycznych OECD z zakresu cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (January 2022)


Katarzyna Malarek – Penkala

Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.