Przejdź do treści

Powiadomienie CBC-P

Przypominamy, że w terminie do 31.10.2017 r. spółki krajowe działające w ramach dużych grup kapitałowych zobowiązane są do przesłania powiadomienia (CBC-P) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zawierającego informację między innymi o tym, w jakim kraju oraz przez jaki podmiot z grupy zostanie złożona informacja o grupie podmiotów, tzw. Country-by-Country Report (raport CbC) za rok 2016. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany elektroniczny wzór powiadomienia CBC-P w formacie XML oraz XSD, natomiast w dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem interaktywnego formularza CBC-P. Ministerstwo Finansów zaleca przesłanie powiadomienia w formie elektronicznej, niemniej należy mieć na uwadze, że podatnicy mogą sporządzić powiadomienie w wersji papierowej i przesłać je na adres Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem MF.