Przejdź do treści

Przewodnik po usługach o niskiej wartości dodanej i usługach rutynowych w grupach kapitałowych

Pierwsze takie opracowanie w Polsce!

“Przewodnik po uługach o niskiej wartości dodanej oraz usługach rutynowych w grupach kapitałowych” to pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie poruszające problematykę usług o niskiej wartości dodanej, zarówno w aspekcie regulacyjnym, jak i ekonomicznym.

Posłuży ono jako wsparcie przy ocenie rynkowości wskaźników finansowych dla niektórych rodzajów typowych usług wsparcia oraz  na potrzeby analizy / dokumentacji cen transferowych.

Przewodnik to kompendium wiedzy o regulacjach w zakresie usług o niskiej wartości dodanej w świetle regulacji polskich oraz prac OECD i EU JTPF. Zawiera wskazanie przedziałów rentowności polskich podmiotów niezależnych, prowadzących działalność porównywalną do profilu niektórych rodzajów usług wsparcia.

Co zawiera Przewodnik i do czego służy?

Obszary usług zbadane w Przewodniku:

  • Usługi księgowo-płacowe
  • Usługi teleinformatyczne
  • Wsparcie sprzedaży

 

Przewodnik może służyć jako wsparcie przy:

  • ocenie ryzyka w zakresie cen transferowych w transakcjach nabycia / świadczenia usług
  • jako wykorzystanie w dokumentacji cen transferowych jako element tzw. „opisu zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi”

Opracowanie powstało jako wspólny projekt Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych i InfoCredit. Nie stanowi analizy porównawczej w rozumieniu Updop i Rozporządzenia.

Dla członków Stowarzyszenia CCT oraz użytkowników baz InfoCredit oferujemy atrakcyjne rabaty. Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej (wersja podstawowa) oraz papierowej (książkowej, wersja dostępna wyłącznie z wersją elektroniczną).

Pobierz prezentację o Przewodniku: Prezentacja [PowerPoint]

Zobacz fragment Przewodnika: Fragment [PDF]

Gdzie można zamówić Przewodnik?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: przewodnik@infocredit.pl

Możliwość zakupu oraz więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.infocredit-online.pl/Przewodnik-po-uslugach-o-niskiej-wartosci-dodanej