Przejdź do treści

Rynkowa zdolność kredytowa – odpowiedź na interpelację poselską

Odpowiedź na interpelację poselską ws. art. 15ca ustawy o CIT. Zgodnie z wyjaśnieniem MInisterstwa Finansów, przepis 15 ca ustawy może być stosowany niezależnie od rozwiązań limitujących koszt odsetek (finansowania dłużnego) zaliczanych przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności rozwiązania zawartego w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on zatem dodatkowy instrument przeciwdziałający tzw. niedostatecznej kapitalizacji, czyli nadmiernemu finansowaniu się podatników długiem zamiast kapitałem własnym. Intencją prawodawcy było objęcie tą regulacją wszystkich podmiotów, nie tylko tych już działających na rynku, ale również tych zaczynających działalność gospodarczą.

W zakresie zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych należy zatem przeprowadzić 2 testy:

(i) test rynkowej zdolności kredytowej oraz
(ii) test limitu odsetek  stosunku do poziomu EBITDA.