Przejdź do treści

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów zapowiada zmiany w deklaracji CIT-TP

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21099 dotyczącą formularza CIT-TP, Minister Finansów udzielił wyjaśnień w kontekście zadanych pytań a jednocześnie zapowiedział publikację w najbliższym czasie praktycznego poradnika zawierającego odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania ze strony podatników w zakresie wypełnienia deklaracji CIT-TP. W dalszej perspektywie planowane są także zmiany w samej deklaracji, a ich celem ma być jej uproszczenie. Z niecierpliwością czekamy na efekt tych prac.

Odnosząc się do odpowiedzi Ministra Finansów na zadane w interpelacji pytania, warto zwrócić uwagę na postawioną w nich tezę, że pod pojęciem przychody w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy przyjąć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat, podczas gdy w wyjaśnieniach do sekcji F formularza CIT-TP wskazane jest, że należy uwzględnić całość przychodów podatnika. Niestety kategoria przychodów rachunkowych w dalszym ciągu pozostaje nieprecyzyjna, gdyż zależna będzie od przyjętych w danej jednostce gospodarczej standardów rachunkowości i może być w różny sposób prezentowana w rachunku zysków i strat.