Przejdź do treści

Zmiana rozporządzeń w sprawie dokumentacji TP

W ubiegłym miesiącu na stronie Rządowego Centrum Legislacji (dalej: RCL) opublikowano projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia dotyczące dokumentacji cen transferowych (dalej: Rozporządzenia TPD).

Konsultacje nad projektami zakończyły się 12 grudnia 2022 roku. Jak wynika z informacji podanych na stronie RCL, żaden podmiot nie zgłosił uwag do proponowanych zmian.

Brak głosów ze strony środowiska oraz krótki termin konsultacji najpewniej uzasadnia treść rozporządzeń zmieniających. Projektodawca dostosował Rozporządzenia TPD w taki sposób, aby odpowiadały one brzmieniu znowelizowanych przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

Przypomnijmy, że na mocy ustawy nowelizującej z 7 października 2022 roku uchylono z mocą wsteczną od 2021 roku art. 11o ust. 1a, który wprowadzał obowiązek dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych. Na skutek zmian w akcie prawnym wyższego rzędu koniecznie było usunięcie w Rozporządzeniach TPD odwołań do przepisów normujących wspomniany obowiązek dokumentacyjny.

Rozporządzenia zmieniające wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą prawną od 1 stycznia 2021 roku.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych


© Michał Czech

członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych, ekspert w zespole cen transferowych w Grupie Kapitałowej PGE

Materiał chroniony prawem autorskim. Materiał może być rozpowszechniany pod warunkiem podania źródła (adresu strony internetowej) oraz nazwiska autora. Autor ani Wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiału.