Przejdź do treści

Regulacje krajowe

Aktualności z zakresu regulacji krajowych

Akty normatywne

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm.)
W ustawie kluczowe z perspektywy cen transferowych są regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych zawarte w Dziale II a (art. 20a – 20r)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.)
W ustawie kluczowe z perspektywy cen transferowych są następujące regulacje: art. 25a ustanawiający obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, art. 25 odnoszący się do kwestii powiązań i metod szacowania dochodu, art. 30d dotyczący stawki podatkowej stosowanej w przypadku doszacowania dochodu, gdy nie została przedstawiona dokumentacja zgodnie z art. 25a

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 ze zm.)
W ustawie kluczowe z perspektywy cen transferowych są następujące regulacje: art. 4a zawierający definicję zagranicznego zakładu, art. 9a ustanawiający obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, art. 11 odnoszący się do kwestii powiązań i metod szacowania dochodu, art. 19 ust. 4 dotyczący stawki podatkowej stosowanej w przypadku doszacowania dochodu, gdy nie została przedstawiona dokumentacja zgodnie z art. 9a

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!