Przejdź do treści

Transakcje Finansowe /

Konferencja 2017

Temat konferencji

Praktycznie wszystkie firmy dokonują na większą lub mniejszą skalę transakcji finansowych. Takie transakcje w relacjach między podmiotami powiązanymi są szczególnym obiektem zainteresowania władz skarbowych. Dzieje się tak  m.in. ze względu na to, że w wielu przypadkach nie da się ustalić jednolitego poziomu cen w takich transakcjach. Praktyka pokazuje, że w takich transakcjach jak cash pooling, kontrakty futures czy opłaty za gwarancje, ustalenie wynagrodzenia zależy od wielu czynników.

Nawet agencje ratingowe zajmujące się profesjonalną oceną ryzyka biznesowego stosują różne metodologie pozwalające na ocenę zdolności kredytowej. Rośnie przy tym liczba wyroków sądów w różnych krajach, dotyczących transakcji finansowych i OECD pracuje nad szczegółowymi wytycznymi w tym zakresie.

Tym bardziej jest to wyzwanie dla podatników, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej profesjonalnego podejścia do kontroli cen transferowych przez polskie władze skarbowe.

Pobierz ulotkę informacyjną