Przejdź do treści

Polityka prywatności

Logi systemowe

Zawierają one takie dane jak adres IP z jakiego nastąpiło wejście na daną podstronę, jej adres oraz czas połączenia. Logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą identyfikacji poszczególnych użytkowników serwisu. Ich analiza może być pomocna przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być pomocne w administrowaniu i udoskonaleniu serwisu.

Adresy IP są gromadzone w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

Odwołania do innych stron internetowych

Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach internetowych CCT Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, szczególnie jeśli gromadzą one dane osobowe.

Usługa „NEWSLETTER”

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe. W celu świadczenia usługi „Newsletter” Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych pozyskuje od osób zainteresowanych wyłącznie nazwy adresów poczty elektronicznej. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00445909, NIP: 5252545546. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9) RODO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w szczególności zaś prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, dane te mogą zostać przekazane innemu administratorowi danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych.

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

1. wejść na stronę internetową o adresie http: www.cct.org.plwww.cenytransferowe.org.pl, www.tpca.eu,

2. zapoznać się z dostępną na ww. stronie internetowej Polityką prywatności,

3. wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz, tj.:

a) w polu o nazwie adres e-mail należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera,

b) potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Polityki prywatności poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru (jako potwierdzenie akceptacji w polu wyboru pojawi się tzw. „haczyk”),

4. Kliknąć na przycisk „Zapisz się!” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”).

5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Hachi S.A. treści kolejnych edycji Newslettera.

Użyty w procesie rejestracji adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

W sytuacji zaistnienia potrzeby usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter”, należy:

1. Odnaleźć wiadomość email zawierającą newsletter.

2. Kliknąć przycisk “zrezygnuj ze subskrypcji” znajdujący się w dolnej części wiadomości email.

3. Potwierdzić usunięcie adresu email z listy mailingowej CCT.

W przypadku niemożności wykonania opisanych powyżej kroków należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum Cen Transferowych w celu usunięcia wskazanych danych. Adres administratora danych osobowych: kontakt@cct.org.pl.

W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, należy:

1. Jeśli zachodzi potrzeba usunąć z bazy listy mailingowej dotychczasowego adresu email, należy postąpić według kroków opisanych powyżej.

2. Wejść na stronę, gdzie znajduje się elektroniczny formularz o nazwie „Zapisz się do naszego newslettera”.

3. Wprowadzić w pole o nazwie „Adres e-mail” nową nazwę elektronicznej skrzynki pocztowej. Wpisany adres e-mail musi należeć do osoby wprowadzającej dane. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących czynności zmiany bądź usunięcia nazwy e-mail w bazie usługi „Newsletter”.

4. Kliknąć na przycisk „Zapisz się” (po tej czynności na wprowadzoną w polu o nazwie „Adres e-mail” elektroniczną skrzynkę pocztową nadesłany zostanie w sposób automatyczny list zawierający link zapewniający uwierzytelniony dostęp do formularza elektronicznego umożliwiającego dodanie nowego adresu email do bazy dystrybucyjnej „Newsletter”).

5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Hachi S.A. treści kolejnych edycji Newslettera.

W przypadku niemożności wykonania opisanych powyżej kroków należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum Cen Transferowych w celu usunięcia wskazanych danych. Adres administratora danych osobowych: kontakt@cct.org.pl.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu www.cct.org.plwww.cenytransferowe.org.pl, www.tpca.eu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszych stronach.

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!