Poradnik WCO w zakresie ceł i cen transferowych

WCO – Światowa Organizacja Celna opublikowała poradnik w zakresie ceł i cen transferowych. Poradnik jest skierowany do urzędników celnych, ale także do przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Poradnik zawiera podsumowanie sposobów określania wartości celnej, wprowadzenie do cen transferowych, a także opisuje związki pomiędzy cenami transferowymi a określaniem wartości celnej.