Przejdź do treści

Jesteśmy pierwszą w Polsce niezależną
organizacją ekspertów w zakresie cen transferowych

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych® to pierwsza w Polsce niezależna organizacja ekspertów w zakresie cen transferowych. Powołaliśmy Stowarzyszenie, ponieważ chcieliśmy wykorzystać potencjał wiedzy i doświadczenia ekspertów pracujących w przedsiębiorstwach z różnych branż.

Chcemy być niezależni od firm doradczych oraz jesteśmy merytorycznym partnerem do dyskusji nie tylko z polskim ustawodawcą, lecz także z europejskim. Stawiamy sobie za cel działanie na rzecz uproszczenia i zwiększenia przejrzystości przepisów i popieramy transparentność procesów im towarzyszących.

Liczymy, że nasze działania przyczynią się do ułatwienia codziennej pracy wszystkich specjalistów ds. cen transferowych cel i oferują wysokie wartości merytoryczne.

Misja i Cele

Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju i promowanie jednoznaczności, przejrzystości i precyzyjności przepisów dotyczących cen transferowych oraz szerzenie wiedzy eksperckiej w zakresie cen transferowych.

Naszym głównym celem jest stworzenie i udostępnienie naszym członkom i sympatykom merytorycznego i rzetelnego źródła wiedzy o cenach transferowych, oferując stosowne zasoby i najlepsze praktyki, wypróbowane techniki, edukację, udostępnianie rzetelnych informacji i aktualnych regulacji.

Zapraszamy do wspólnego działania wszystkie osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu cen transferowych. Przystępując do Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych® nie będziesz już sam z trudnymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych.

Władze stowarzyszenia

Sylwia Rzymkowska

Prezes Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Sylwia Rzymkowska

Prezes Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia. Od ponad 17 lat zajmuje się cenami transferowymi, posiada tytuł doradcy podatkowego. Wiedzę i praktykę nt. regulacji transfer pricing pozyskała w pracy w firmach doradczych, Ministerstwie Finansów w zespole ds. uprzednich porozumień cenowych, a także jako specjalista ds. cen transferowych w polskiej grupie kapitałowej oraz ekspert podatkowy w firmie międzynarodowej z branży przemysłowej. Pozarządowy ekspert we Wspólnym Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Ekspert Business Centre Club w obszarze cen transferowych. Autorka publikacji z zakresu cen transferowych oraz opinii legislacyjnych w tym zakresie. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w Szkole Głównej Handlowej.

Zbigniew Sznitowski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Zbigniew Sznitowski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia „Centrum Cen Transferowych”. Absolwent Politechniki Koszalińskiej oraz Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Logistyki, Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Tematyką cen transferowych zajmuje się od 2002 roku. W 2005 roku wdrażał oraz nadzorował stosowanie zasad cen transferowych w Grupie ENERGA. Ekspert Business Centre Club w obszarze cen transferowych. Wieloletni szkoleniowiec w zakresie cen transferowych. Posiada wiedzę i doświadczenie w szeroko pojętej branży energetycznej, logistyce, ubezpieczeniach oraz produkcji. Obecnie jest na emeryturze.

Adam Abramowicz

Wiceprezes Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Adam Abramowicz

Wiceprezes Stowarzyszenia

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Studiów podyplomowych w zakresie podatków. Od 2004 r. budował swoją karierę zawodową, zajmując się głównie rozliczeniami podatkowymi spółek kapitałowych. Doświadczenie w obszarze cen transferowych zdobywał w pomorskich korporacjach: Polpharma S.A oraz Grupa LOTOS S.A., realizując w obu grupach kapitałowych kompleksowe projekty związane z reorganizacją prac nad dokumentacjami podatkowymi. Obecnie jest zaangażowany we wdrożenie centralnej procedury dotyczącej cen transferowych w grupie kapitałowej LOTOS, a także budowę Zespołu ds. cen transferowych.

Katarzyna Malarek-Penkala

Wiceprezes Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Katarzyna Malarek-Penkala

Wiceprezes Stowarzyszenia

Magister prawa, posiada ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie podatków.  Wiedzę i praktykę nt. podatków a przede wszystkim regulacji transfer pricing pozyskała w pracy w firmach doradczych oraz w firmach międzynarodowych z różnych branży (ArcelorMittal, Shell, Constantia Flexibles).

Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora, ds. Operacyjnych Cen Transferowych w AstraZeneca Poland, gdzie kieruje pracami dotyczącymi wdrażaniem polityki TP w operacyjnym aspekcie (np. kalkulacja cen, korekt) dla większości spółek w Grupie AstraZeneca. Uczestniczyła w pracach Grup Roboczych Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów. Autorka publikacji z zakresu cen transferowych.

Magdalena Janas

Wiceprezes Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Magdalena Janas

Wiceprezes Stowarzyszenia

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studiów podyplomowych na Politechnice Częstochowskiej. Tematyką finansów i podatków zajmuje się od roku 2009. Doświadczenie w obszarze cen transferowych zdobywała głównie w obszarach związanych z  branżą energetyczną.
Obecnie pełni funkcję Kierownika Sekcji Cen Transferowych w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., gdzie kieruje pracami dotyczącymi dokumentacji podatkowej dla spółek w  Grupie TAURON. Uczestniczy w pracach Grup Roboczych Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów.

Nasze dotychczasowe sukcesy

Członkostwo JTPF

Powołanie Stowarzyszenia jako członka pozarządowego Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej.

Konferencje

Organizacja najbardziej zaawansowanych konferencji tematycznych dotyczących cen transferowych w Polsce.

Studia podyplomowe

Nasza organizacja objęła patronat nad podyplomowymi studiami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aktywnie wspierają nas:

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!