Poradnik MF w sprawie CIT-TP/PIT-TP już dostępny

Napisane dnia:

Na portalu Ministerstwa Finansów ukazał się długo oczekiwany przez podatników praktyczny poradnik zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w kontekście prawidłowego wypełnienia formularzy CIT-TP oraz analogicznego PIT-TP. Należy stwierdzić, że przedstawione w dokumencie odpowiedzi są bardzo rzeczowe i precyzyjne, w efekcie czego przedmiotowy poradnik z pewnością stanie się pomocny w sporządzeniu deklaracji. Zachęcamy do lektury opracowania MF, dostępnego na portalu Ministerstwa Finansów ( link).

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów zapowiada zmiany w deklaracji CIT-TP

Napisane dnia:

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21099 dotyczącą formularza CIT-TP, Minister Finansów udzielił wyjaśnień w kontekście zadanych pytań a jednocześnie zapowiedział publikację w najbliższym czasie praktycznego poradnika zawierającego odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania ze strony podatników w zakresie wypełnienia deklaracji CIT-TP. W dalszej perspektywie planowane są także zmiany w samej deklaracji, a ich celem ma być jej uproszczenie. Z niecierpliwością czekamy na efekt tych prac.

Odnosząc się do odpowiedzi Ministra Finansów na zadane w interpelacji pytania, warto zwrócić uwagę na postawioną w nich tezę, że pod pojęciem przychody w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy przyjąć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat, podczas gdy w wyjaśnieniach do sekcji F formularza CIT-TP wskazane jest, że należy uwzględnić całość przychodów podatnika. Niestety kategoria przychodów rachunkowych w dalszym ciągu pozostaje nieprecyzyjna, gdyż zależna będzie od przyjętych w danej jednostce gospodarczej standardów rachunkowości i może być w różny sposób prezentowana w rachunku zysków i strat.

Komentarz CCT do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej dot. wniosku grupowego

Napisane dnia:

W odpowiedzi na skierowanie projektu ustawy zmieniającej Ordynację podatkową do konsultacji publicznych, CCT zgłosiło do Ministerstwa Finansów szereg uwag, których wspólnym mianownikiem jest obawa, że efektem wprowadzonych zmian będzie zmniejszenie zainteresowania podatników z występowaniem z wnioskiem grupowym w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z pełnym stanowiskiem CCT nt. projektu ustawy można zapoznać się tutaj.

Interpretacje ogólne Ministra Finansów z 26 i 28 marca 2018 r.

Napisane dnia:

Pierwsza z interpretacji (wydana dnia 26.03.2018 i opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 31) ma istotne znaczenie dla podmiotów gospodarczych działających w Polsce za pośrednictwem zagranicznego zakładu. Minister Finansów uznał, że ustawowe progi dla celów dokumentacji cen transferowych należy odnosić do przychodów lub kosztów zagranicznego zakładu położonego w Polsce, nie zaś do całości przychodów zagranicznego przedsiębiorcy.

W drugiej interpretacji (wydanej w dniu 28.03.2018, a opublikowanej w Dzienniku Urzędowym z dnia 03.04.2018, poz. 32) Minister Finansów odniósł się do zagadnienia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych. Przykładem takich transakcji są przywołane w interpretacji długoterminowe transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, obligacje, gwarancje, poręczenia). Zgodnie z przedmiotową interpretacją dla tych transakcji dokumentacja podatkowa powinna być sporządzana i aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku podatkowym. Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej zdaniem Ministra Finansów jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji.