Projekt Wytycznych OECD dla transakcji finansowych

Napisane dnia:

W dniu 3 lipca 2018 r. OECD opublikował projekt Wytycznych dla transakcji finansowych, który został podjęty i opracowany  na bazie działań 8-10 BEPS. Do 7 września br. prowadzone będą dyskusje nad ostatecznym kształtem Wytycznych OECD dla transakcji finansowych. W dokumencie prezentowane są istotne z punktu widzenia zasady arm’s length  zasady i warunki dla transakcji finansowych, a w szczególności pożyczek wewnątrzgrupowych, kowenantów umownych , gwarancji, cash poolingu, transakcji na instrumentach pochodnych, wewnętrznych usług ubezpieczeniowych.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

CIT-TP i PIT-TP na nowych wzorach

Napisane dnia:

W Dzienniku Ustaw 2018 w poz. 300 i 301 zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Finansów, wprowadzające nowe wzory formularzy CIT-TP i PIT-TP, które obowiązywać będą tych podatników, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania i planują uczynić to w terminie do 30 września 2018 r. Rozporządzenie wskazuje, że sprawozdanie na dotychczasowym wzorze uznane będzie za skutecznie złożone, jeśli zostało złożone najpóźniej 6 lipca br., tj. przed dniem wejścia w życie omawianego Rozporządzenia.

Z pełnym tekstem Rozporządzeń można zapoznać się klikając w poniższe linki:

CIT-TP

PIT-TP

Poradnik MF w sprawie CIT-TP/PIT-TP już dostępny

Napisane dnia:

Na portalu Ministerstwa Finansów ukazał się długo oczekiwany przez podatników praktyczny poradnik zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w kontekście prawidłowego wypełnienia formularzy CIT-TP oraz analogicznego PIT-TP. Należy stwierdzić, że przedstawione w dokumencie odpowiedzi są bardzo rzeczowe i precyzyjne, w efekcie czego przedmiotowy poradnik z pewnością stanie się pomocny w sporządzeniu deklaracji. Zachęcamy do lektury opracowania MF, dostępnego na portalu Ministerstwa Finansów ( link).

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów zapowiada zmiany w deklaracji CIT-TP

Napisane dnia:

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 21099 dotyczącą formularza CIT-TP, Minister Finansów udzielił wyjaśnień w kontekście zadanych pytań a jednocześnie zapowiedział publikację w najbliższym czasie praktycznego poradnika zawierającego odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania ze strony podatników w zakresie wypełnienia deklaracji CIT-TP. W dalszej perspektywie planowane są także zmiany w samej deklaracji, a ich celem ma być jej uproszczenie. Z niecierpliwością czekamy na efekt tych prac.

Odnosząc się do odpowiedzi Ministra Finansów na zadane w interpelacji pytania, warto zwrócić uwagę na postawioną w nich tezę, że pod pojęciem przychody w sformułowaniu „procentowy udział w przychodach” należy przyjąć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat, podczas gdy w wyjaśnieniach do sekcji F formularza CIT-TP wskazane jest, że należy uwzględnić całość przychodów podatnika. Niestety kategoria przychodów rachunkowych w dalszym ciągu pozostaje nieprecyzyjna, gdyż zależna będzie od przyjętych w danej jednostce gospodarczej standardów rachunkowości i może być w różny sposób prezentowana w rachunku zysków i strat.