ico2

Śledzimy

Śledzimy procesy legislacyjne dotyczące cen transferowych. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem konsultacji społecznych projektów legislacyjnych ustaw lub rozporządzeń jako organizacja zapraszana do uzgodnień
w ramach konsultacji publicznych.

ico3

Monitorujemy

Monitorujemy prace OECD oraz Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Angażujemy się w merytoryczną wymianę opinii na temat projektów dokumentów prezentowanych przez OECD i Wspólne Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej jako ekspert pozarządowy tego Forum.

ico4

Promujemy

Promujemy dobre praktyki i instrumenty, które służą zmniejszeniu niepewności w zakresie stosowania regulacji dotyczących transfer pricing, w tym szczególnie uprzednie porozumienia cenowe wydawane przez Ministra Finansów.

ico5

Tworzymy

Tworzymy inicjatywy związane z promowaniem rzetelnej wiedzy z zakresu cen transferowych. Patronujemy wydarzeniom, które realizują ten cel i oferują wysokie wartości merytoryczne.

Udział w procesie legislacyjnym

Udział w JTPF

Prace OECD

Konferencje tematyczne

Nasze publikacje

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w SGH

Po raz kolejny Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych objęło patronat nad Podyplomowymi Studiami Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami organizowanymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem Studiów jest w szczególności pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności oceny skutków podatkowych transakcji.

Ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez sporządzanie dokumentacji podatkowej, analizy benchmarkingowe, uprzednie porozumienia cenowe czy też instrukcje podatkowe.
Więcej informacji na stronie studiów.

Pressroom

Aktywnie wspierają nas:

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!