ico2

Śledzimy

Śledzimy procesy legislacyjne dotyczące cen transferowych. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem konsultacji społecznych projektów legislacyjnych ustaw lub rozporządzeń jako organizacja zapraszana do uzgodnień
w ramach konsultacji publicznych.

ico3

Monitorujemy

Monitorujemy prace OECD oraz Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Angażujemy się w merytoryczną wymianę opinii na temat projektów dokumentów prezentowanych przez OECD i Wspólne Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej jako ekspert pozarządowy tego Forum.

ico5

Edukujemy

Oferujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte warsztaty, prowadzone wyłącznie przez doświadczonych praktyków. Organizujemy cykliczne konferencje tematyczne, które stały się miejscem spotkań fachowców z zakresu cen transferowych.

ico4

Promujemy

Promujemy dobre praktyki i instrumenty, które służą zmniejszeniu niepewności w zakresie stosowania regulacji dotyczących transfer pricing, w tym szczególnie uprzednie porozumienia cenowe wydawane przez Ministra Finansów.

Udział w procesie legislacyjnym

Udział w JTPF

Prace OECD

Konferencje tematyczne

Nasze publikacje

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w SGH

Po raz kolejny Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych objęło patronat nad Podyplomowymi Studiami Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami organizowanymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem Studiów jest w szczególności pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności oceny skutków podatkowych transakcji.

Ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez sporządzanie dokumentacji podatkowej, analizy benchmarkingowe, uprzednie porozumienia cenowe czy też instrukcje podatkowe.
Więcej informacji na stronie studiów.

Pressroom

Aktywnie wspierają nas:

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!