Przejdź do treści

Śledzimy

Śledzimy procesy legislacyjne dotyczące cen transferowych. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem konsultacji społecznych projektów legislacyjnych ustaw lub rozporządzeń jako organizacja zapraszana do uzgodnień
w ramach konsultacji publicznych.

Monitorujemy

Monitorujemy prace OECD oraz Wspólnego Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej. Angażujemy się w merytoryczną wymianę opinii na temat projektów dokumentów prezentowanych przez OECD i Wspólne Forum ds. Cen Transferowych przy Komisji Europejskiej jako ekspert pozarządowy tego Forum.

Edukujemy

Oferujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte warsztaty, prowadzone wyłącznie przez doświadczonych praktyków. Organizujemy cykliczne konferencje tematyczne, które stały się miejscem spotkań fachowców z zakresu cen transferowych.

Promujemy

Promujemy dobre praktyki i instrumenty, które służą zmniejszeniu niepewności w zakresie stosowania regulacji dotyczących transfer pricing, w tym szczególnie uprzednie porozumienia cenowe wydawane przez Ministra Finansów.

Udział w procesie legislacyjnym

Szkolenia

Jako Stowarzyszenie zdecydowaliśmy się na podjęcie działalności szkoleniowej, ponieważ wiemy, że szkolenia w zakresie cen transferowych muszą mieć przede wszystkim wymiar praktyczny.

Poznaj naszą ofertę unikalnych szkoleń „Profesjonaliści dla profesjonalistów”.

Proponujemy warsztaty z doświadczonymi praktykami.

Nasi prelegenci to wieloletni eksperci zatrudnieni w dużych grupach kapitałowych, w tym także o zasięgu międzynarodowym, odpowiadający na co dzień za zagadnienia z obszaru cen transferowych.

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami w SGH

Po raz kolejny Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych objęło patronat nad Podyplomowymi Studiami Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami organizowanymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem Studiów jest w szczególności pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podatkowej problematyki cen transferowych oraz wykształcenie praktycznych umiejętności oceny skutków podatkowych transakcji.

Studia stwarzają Słuchaczom możliwość analizy przypadków z praktyki w zakresie cen transferowych bądź dyskusji nad instrumentami podatkowymi mającymi na celu kształtowanie polityki podatkowej w przedsiębiorstwie. Pozwalają one wykształcić umiejętność oceny i diagnozowania skutków podatkowych transakcji / reorganizacji. Jednocześnie ważnym elementem programu jest zarządzanie ryzykiem podatkowym, w szczególności poprzez dokumentację cen transferowych.
Więcej informacji na stronie studiów.

Aktywnie wspierają nas:

Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

Zapisz się do naszego newslettera!