Kontakt

Znajdujesz się w: Strona główna » Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych

ul. Foksal 10
00-366 Warszawa

kontakt@cct.org.pl

KRS00445909 Rejestr Stowarzyszeń oraz Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie

NIP 5252545546
Regon 146499236

Konto bankowe: Alior Bank SA
Al. Jana Pawła II 35
00-899 Warszawa
63 2490 0005 0000 4530 5144 5226