Przejdź do treści

Członkostwo w CCT oznacza wiele korzyści

Członkostwo w Stowarzyszeniu to przede wszystkim przynależność do grona praktyków w dziedzinie cen transferowych, zatrudnionych w grupach kapitałowych działających w Polsce.

To także przywilej korzystania z doświadczeń i wiedzy koleżanek i kolegów po fachu oraz dostęp do unikatowych informacji z zakresu cen transferowych, możliwość korzystania z forum dyskusyjnego Stowarzyszenia.

Naszym członkom gwarantujemy możliwość czynnego udziału w procesie opiniowania projektowanych aktów prawnych, publikacji Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych.

Zyskujesz możliwość uczestnictwa w dialogu prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych z Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwem Finansów.

Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez CCT – konferencjach tematycznych, spotkaniach roboczych oraz spotkaniach integracyjnych.

U nas możesz liczyć na wsparcie merytoryczne w realizacji obowiązków służbowych w obszarze cen transferowych. Tutaj znajdziesz przestrzeń, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami, w tym także na forum publicznym.

Możesz przystąpić do Stowarzyszenia CCT w charakterze członka
zwyczajnego lub członka wspierającego.

Status członka zwyczajnego uzyskuje się po spełnieniu wymagań określonych w Statucie, złożeniu deklaracji członkowskiej i jej zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Przed złożeniem deklaracji członkowskiej sugerujemy zapoznanie się z prawami i obowiązkami przewidzianymi w Statucie w odniesieniu do członków zwyczajnych.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna, która chce wspomagać́ jego działalność́ statutową, deklarując pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia. Status członka wspierającego uzyskuje się po złożeniu deklaracji członka wspierającego i jej zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.

Prawa i obowiązki członków

Pobierz Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia i poznaj więcej szczegółów odnośnie praw i obowiązków członków Stowarzyszenia.

Dołącz do nas!

Dołącz do elitarnego grona praktyków w dziedzinie cen transferowych.

Miej wpływ na proces legislacyjny w zakresie cen transferowych.

Zyskaj dostęp do platformy wymiany wiedzy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

Rozwijaj z nami swoje kompetencje w zakresie cen transferowych.

Zgłoś chęć członkostwa –
skontaktujemy się z Tobą!

    Aktywnie wspierają nas:

    Chcesz być na bieżąco z cenami transferowymi?

    Zapisz się do naszego newslettera!