Przejdź do treści

Konferencja

PRZEJRZYSTOŚĆ
PODATKOWA

11-12 Października 2023

Warszawa + Online

HOTEL INTERCONTINENTAL

Warszawa, ul. Emilii Plater 49

ON-LINE

Interaktywna wersja online, CISCO WEBEX

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na konferencję tematyczną z zakresu cen transferowych dotyczącą przejrzystości podatkowej.

Konferencja jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za kwestie transfer pricing w przedsiębiorstwach, a także sprawy podatkowe oraz strategiczne decyzje dotyczące ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Staranny dobór tematów oraz wykładowców gwarantują merytoryczną jakość oraz ciekawe dyskusje.

Program konferencji

Dzień pierwszy (11.10.2023)
Zagadnienia krajowe

8:30
9:30
Rejestracja i kawa powitalna
9:30
9:40
Wprowadzenie i otwarcie konferencji
Sylwia Rzymkowska / CCT
9:40
10:10

Czym jest i jakie jest znaczenie przejrzystości podatkowej w Polsce? Wstęp do tematów, które będą poruszane
Katarzyna Malarek – Penkala / ASTRAZENECA
10:10
11:00
Przejrzystość podatkowa w kontekście ESG
Michał Borowski / CRIDO
11:00
11:30
Przerwa kawowa
11:30
12:30
Panel dyskusyjny
Raportowanie podatkowe w Polsce:
• co zostało wdrożone? Co jest planowane? MDR / CBCR /TP/ wymiana informacji z innymi państwami / inne raportowanie
Anna Sobierajska-Sokół / MF
Konrad Szpadzik / MF
Sylwia Rzymkowska / CCT
Tomasz Rolewicz / EY
12:30
13:15
Panel dyskusyjny
Program współdziałania / monitoring horyzontalny:
•okiem ustawodawcy, harmonogram, planowane konsultacje
• Perspektywy biznesu, Pierwsze doświadczenia, Dlaczego warto? Droga przez Audyt wstępny
• Okiem doradcy, rekomendacje
Joanna Makarowska / KAS
Barbara Fazan / BUDIMEX
Michał Borowski (moderator) / CRIDO
13:15
14:00
Przerwa lunchowa
14:00
14:45
Sesja prezentacyjna
Trendy w zakresie cen transferowych
– bieżące wyzwania
Aneta Błażejewska-Gaczyńska / EY
Paulina Bzymek-Iwanowicz / EY
14:45
15:45
Panel dyskusyjny
Przegląd strategii w zakresie sporów
dotyczących cen transferowych:
• Zapobieganie i unikanie sporów w zakresie cen transferowych (dostępne narzędzia, procedury wewnętrzne i polityka cen transferowych, APA, ICAP, ETACA, Program Współdziałania)
• Główne obszary ryzyka i kontroli cen transferowych
• Prowadzenie sporów w zakresie
cen transferowych (w tym doświadczenia z innymi jurysdykcjami podatkowymi)
• Czy procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (MAP i DRM) są skuteczne?
Ewelina Stamblewska-Urbaniak / CRIDO
Konrad Szpadzik / MF
Paweł Rutowicz / SELENA
15:45
16:00
Rozpoczęcie Warsztatów
16:00
17:10
Warsztat “A”
Przejrzystość podatkowa i cyfryzacja
• Wdrożenie skutecznej strategii technologicznej w celu dostosowania się do biznesu (w zakresie wszystkich podatków) Jak się przygotować do ciągłych zmian?
Aleksandra Sewerynek-Barszcz / EY Jakub Bubas / EY
16:00
17:10
Warsztat “B”
Dokumentacja i raportowanie TP –
przejrzystość, ujawnianie CbCR
• wyzwania związane z ryzykiem i zasobami
Ewelina Stamblewska-Urbaniak / CRIDO
17:10
17:20
Podsumowanie dnia 1
tba / CCT
19:30Kolacja dla uczestników stacjonarnych (prosimy o potwierdzenie obecności)

Dzień drugi (12.10.2023)
Zagadnienia międzynarodowe

8:30
9:30
Kawa powitalna
9:30
10:30
Globalne inicjatywy OECD
na rzecz przejrzystości podatkowej np.:
• CRS 2.0
• Crypto-Asset Reporting Framework
• Model Reporting Rules for Digital Platforms
• Inne inicjatywy na horyzoncie
Artur Olszewski / OECD (Centre for Tax Policy and Administration)
10:30
11:30
Aspekty filaru I dotyczące cen transferowych
• Historia prac / Rola danych
• Cyfryzacja gospodarki
• Dokąd zmierzamy? Kwota A / Kwota B • Jak to wszystko współgra z TP
i zasadą rynkowości?
Raffaelle Petruzzi / WU Transfer Pricing Center
11:30
12:00
Przerwa kawowa
12:00
13:20
Panel dyskusyjny
Filar 2 – cele wprowadzenia, założenia i możliwa implementacja
Wprowadzenie do koncepcji globalnego minimalnego opodatkowania
Wpływ II filaru BEPS na przedsiębiorstwa międzynarodowe
Wpływ zmian w międzynarodowym środowisku podatkowym i II Filaru na przedsiębiorstwa międzynarodowe działające w Polsce
Zgodność z II Filarem w obszarach Qualified Domestic Minimum Top-up Taxes, ulg podatkowych, Safe Harbours i GloBE Information Return
Anna Krzemińska / ABB
Artur Olszewski / OECD (Centre for Tax Policy and Administration) Łukasz Kuśmierz (moderator) / MF
13:20
14:30
Przerwa lunchowa / Rozpoczęcie Warsztatów
14:30
15:50
Warsztat “A”
Optymalizacja procesu kalkulacji / ustalania / raportowania cen transferowych
• Automatyzacja procesów pozyskiwania danych z systemów ERP dla celów cen transferowych
• Uporządkowanie i optymalizacja
procesu raportowania (w tym dokumentów źródłowych, local file, TPR
• Najczęstsze błędy i wyzwania podczas
wdrażania rozwiązań w zakresie cen transferowych
• Najlepsze praktyki
Michał Szwed / CRIDO
15:50
16:20
Podsumowanie dnia 2
Oficjalne zakończenie konferencji

tba / CCT

Prelegenci

Anna Sobierajska-Sokół

Z-ca dyrektora
Departament kluczowych podmiotów ministerstwo finansów

Czytaj dalej

Anna Sobierajska-Sokół

Z-ca dyrektora Departament kluczowych podmiotów ministerstwo finansów

Od 2020 roku związana z Ministerstwem Finansów, gdzie nadzoruje obsługę i analizę informacji o schematach podat- kowych MDR, a także czynności sprawdzające i kontrolę podatkową APA. W imieniu Szefa KAS nadzoruje i wydaje rozstrzygnięcia w postępowaniach GAAR w II instancji.
Od początku ścieżki zawodowej związana z administracją skarbową, w której od 2014 roku zajmuje stanowiska kierow- nicze.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli i postępowań podatkowych w zakresie cen transferowych i agresywnej optymalizacji podatkowej. Wykładowca w Krajowej Szkole Skarbowości. Certyfikowany doradca podatkowy. W 2022 roku odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Konrad Szpadzik

Z-ca dyrektora
Departament kluczowych podmiotów ministerstwo finansów

Czytaj dalej

Konrad Szpadzik

Z-ca dyrektora Departament kluczowych podmiotów ministerstwo finansów

Konrad Szpadzik jest specjalistą w międzynarodowych sprawach podatkowych (specjalizuje się w cenach transfe- rowych) z wykształceniem prawniczym i blisko dwudziesto- letnim doświadczeniem w obszarze TP. Jest zaangażowany w program APA w Polsce od początku funkcjonowania tej instytucji. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów Ministerstwa Finansów, gdzie odpowiada za uprzednie porozumienia cenowe (APA), procedurę wzajemnego porozumiewania się (MAP), Międzynarodowy Program Zapewnienia Zgodności (ICAP) i jego europejski odpowiednik (ETACA). W imieniu Ministra Finansów pełni funkcję „competent authority” i prowadzi międzynarodowe negocjacje w sprawach APA i MAP z zakresu cen transferowych. Wraz z zespołem współpracuje z urzędami celno-skarbowymi w Polsce, doradzając kontrolu- jącym w sprawach dotyczących cen transferowych. Jako polski delegat Konrad Szpadzik uczestniczy w pracach OECD – Inclusive Framework on BEPS, Steering Group on ICAP oraz grupach roboczych (m.in. Grupa Robocza ds. Opodatkowania Przedsiębiorstw Międzynarodowych – WP6). Działa jako ekspert w ramach Programu TIWB (Tax
Inspectors Without Borders). Współautor publikacji: „Ceny transferowe. Wybrane
zagadnienia” pod redakcją prof. Dominika Gajewskiego. Współpracuje z uczelniami wyższymi, prowadzi również wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych, podatków międzynarodowych i negocjacji dla specjalistów
podatkowych.

Joanna Makarowska

Z-ca dyrektora departament kluczowych podmiotów ministerstwo finansów

Czytaj dalej

Joanna Makarowska

Z-ca dyrektora departament kluczowych podmiotów ministerstwo finansów

Od ponad 31 lat związana z sektorem finansowym. Od 2018 roku w administracji rządowej, odpowiedzialna za współ- pracę z inwestorami polskimi i zagranicznymi w zakresie intensyfikacji ich zaangażowania inwestycyjnego w Polsce a także za usprawnienie relacji między inwestorami a przedstawicielami administracji centralnej. Nadzorowała kompletność i efektywność standardów (w tym standardów produktów), procesów i procedur sprzedaży oraz obsługi przedsiębiorców. Nawiązywała trwałe relacji biznesowe z partnerami strategicznymi, w szczególności: instytucjami otoczenia biznesu. Odpowiedzialna za wsparcie jednostek obsługujących inwestorów w przygotowaniu i wdrażaniu rozwiązań problemów inwestorów. Od 2021 roku związana z Ministerstwem Finansów gdzie nadzoruje zadania związane z ewaluacją pilotażu Programu Współdziałania i zasadami funkcjonowania Programu Współdziałania a także współpracę z innymi instytucjami w zakresie podatkowego wsparcia inwestorów i inicjatyw promujących inwestowanie w Polsce.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner, ceny transferowe crido

Czytaj dalej

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner, ceny transferowe crido

Ewelina jest partnerem odpowiedzialnym za zespół cen transferowych (TP) oraz zespół wycen w CRIDO. Od kilku- nastu lat specjalizuje się w planowaniu rozliczeń grupowych, wycenach transakcji towarowych i usługowych (w tym finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych), opracowywaniu oraz implementacji polityk cen transfe- rowych, planowaniu i przeprowadzaniu restrukturyzacji biznesowych, w tym dokonywaniu wycen ewentualnego odszkodowania z tego tytułu.

Realizuje również projekty obejmujące m.in. uzyskanie uprzednich porozumień cenowych, rozwiązywanie i prowa- dzenie sporów w zakresie cen transferowych, alokację zysku do zakładu, dokumentowanie transakcji, wycenę własności intelektualnych, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części. Świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów z kluczowych obszarów gospodarki, w szczególności z branży transportowej, medialnej, motoryzacyjnej, FMCG, energe- tycznej, nieruchomości, a także pośrednictwa finansowego i usług profesjonalnych. Ewelina jest uznanym ekspertem w obszarze TP. W ostatnich latach wielokrotnie otrzymywała tytuł najlep- szego doradcy podatkowego w zakresie cen transferowych m.in. w rankingach „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpo- spolitej”.

W tym ostatnim pozycję nr 1 zajmuje niezmiennie od 2016 roku. Również kierowany przez nią zespół otrzymuje najwyższe wyróżnienia. W ostatnich latach, siedem razy z rzędu, otrzymał tytuł „Poland TP Firm of the Year” w presti- żowym, branżowym rankingu „International Tax Review”. Od 2002 r. związana jest z branżą doradczą, głównie z firmami z tzw. Wielkiej Czwórki. W 2014 roku dołączyła do CRIDO jako partner odpowiedzialny za zespół cen transfe- rowych, który obecnie liczy blisko 40 osób. Jest licencjono- wanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA. Ewelina ukończyła również studia podyplomowe na SGH w zakresie metod wyceny spółki kapitałowej.

Michał Szwed

Partner Business & digital services crido

Czytaj dalej

Michał Szwed

Partner Business & digital services crido

Michał jest partnerem w dziale Business & Digital Services w CRIDO. Odpowiada za pracę zespołu łączącego ekspertów z zakresu doradztwa biznesowego i nowych technologii. Ponadto, Michał nadzoruje pracę zespołu deweloperskiego CRIDO, oferującego rozwiązania informatyczne dla obszaru podatkowego. W ramach oferowanego klientom wsparcia, Michał doradza klientom przy identyfikacji nieefektyw- ności i optymalizacji procesów biznesowych, jak również w obszarze kontrolingu i informacji zarządczej.

Jego doświadczenie obejmuje projekty dla polskich i międzynarodowych klientów w zakresie strukturyzowania i implementacji modeli biznesowych. Doradza także w obszarze automatyzacji i digitalizacji procesów bizne- sowych przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych, w tym autorskich aplikacji CRIDO, jak również technologii zewnętrznych. Ponadto, jest także współautorem aplikacji wspierających procesy podatkowe, m.in. procesy w obszarze cen transferowych, akcyzy. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Raffaele Petruzzi

Managing director
Wu transfer pricing center

Czytaj dalej

Raffaele Petruzzi

Managing director Wu transfer pricing center

Raffaele Petruzzi jest międzynarodowym doradcą podat- kowym specjalizującym się w międzynarodowym korpo- racyjnym prawie podatkowym i cenach transferowych, prezesem zarządu i założycielem PETRUZZI Advisory oraz dyrektorem zarządzającym w WU Transfer Pricing Center w the Institute for Austrian and International Tax Law na Uniwersytecie w Wiedniu (Vienna University of Economics and Business). Raffaele zdobył bogate doświadczenie, pracując przez wiele lat w firmach wielkiej czwórki, między- narodowych kancelariach prawnych i w biznesie. W obszarze naukowym jest wykładowcą kursów oraz międzynarodowych konferencji oraz autorem wielu publikacji dot. podatków międzynarodowych oraz cen transferowych. Raffaele jest członkiem Podkomitetu Narodów Zjedno- czonych ds. Cen Transferowych. Posiada tytuł doktora w dziedzinie podatków międzynarodowych Uniwersytetu w Wiedniu, tytuł magistra na Uniwersytecie Bocconi (Business Administration and Law (major: Corporate Taxation), Bocconi University (Włochy), oraz tytuł magistra i doktora na Uniwesytecie w Wiedniu (a Master of Laws degree (LL.M.) in International Tax Law at WU, and a Ph.D. in International Business Taxation at WU).

Anna Krzemińska

Tax manager grupa abb

Czytaj dalej

Anna Krzemińska

Tax manager grupa abb

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca podatkowy, od ponad 20 lat specjalizująca się w tematyce cen transferowych. Karierę zawodową zaczynała w jednej z globalnych firm doradczych, od 2009 pracuje dla Grupy ABB (w Warszawie i Zurychu), w tym czasie prowadziła projekty z zakresu cen transferowych na wszystkich kontynentach, doradzając biznesom oraz uczestnicząc w kontrolach podat- kowych i postępowaniach MAP/APA. Odpowiadała m.in., za wdrożenie dokumentacji cen transfe- rowych w kilkudziesięciu krajach, a także zaprojektowała i wdrożyła w Grupie modelową dokumentację wymaganą przez BEPS Action 13 (Master File, Local File, CbCR). Od dwóch lat zaangażowana w projekty z zakresu przejrzystości podatkowej, w szczególności prowadzi projekt wprowa- dzający w Grupie OECD Pillar 2 a także projekt związany z publicznym CbCR. W 2021 wpisana na listę Niezależnych Ekspertów (Independent Person of Standing) prowadzoną przez Unię Europejską na potrzeby Dyrektywy o Rozwiązywaniu Sporów Podatkowych.

Katarzyna Malarek-Penkala

Associate director, operational Transfer pricing process lead Astrazeneca

Czytaj dalej

Katarzyna Malarek-Penkala

Associate director, operational Transfer pricing process lead Astrazeneca

Magister prawa, posiada ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie podatków. Wiedzę i praktykę nt. podatków a przede wszystkim regulacji transfer pricing pozyskała w pracy w firmach doradczych oraz w firmach międzynarodowych z różnych branży (ArcelorMittal, Shell, Constantia Flexibles). Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora, ds. Operacyjnych Cen Transferowych w Astra- Zeneca Poland, gdzie kieruje pracami dotyczącymi wdrażaniem polityki TP w operacyjnym aspekcie (np. kalkulacja cen, korekt) dla większości spółek w Grupie AstraZeneca. Uczestniczyła w pracach Grup Roboczych Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów. Autorka publikacji z zakresu cen transferowych.

Artur Olszewski

OECD (Centre for Tax Policy and Administration)

Barbara Fazan

BUDIMEX

Paulina Bzymek-Iwanowicz

EY

Aneta Błażejewska-Gaczyńska

EY

Paweł Rutowicz

Group tax director selena fm

Czytaj dalej

Paweł Rutowicz

Group tax director selena fm

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyką podatkową zajmuje się od 19 lat (z czego 15 lat jako Doradca Podatkowy). Wiedzę i doświadczenie w obszarze podatków (w tym w zakresie cen transferowych czy postępowań podat- kowych i sądowych) zdobywał pracując m.in. dla podmiotów z tzw. Big 4.

Obecnie pełni funkcję Global Tax Director Selena FM SA., gdzie jedną z kluczowych funkcji jest zarządzanie obszarem cen transferowych dla całej Grupy Kapitałowej Selena. Uczestnik prac Grup Roboczych w ramach Forum Cen Trans- ferowych przy Ministrze Finansów.

Michał Borowski

Partner
Kierujący zespołem tax governance crido

Czytaj dalej

Michał Borowski

Partner Kierujący zespołem tax governance crido

Michał jest partnerem kierującym Zespołem Tax Gover- nance w CRIDO. Doradza również w zakresie podatku VAT podmiotom prywatnym i publicznym, w tym największym miastom w Polsce. Wprowadza kluczowych przedsiębiorców do Programu Współdziałania, a także wspiera we wdrażaniu rozwiązań Cooperative Compliance (w tym strategii podatkowych) oraz zarządzania ryzykiem podatkowym. Reprezentuje klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących sporów w obszarze VAT. Michał jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania II kadencji powołanej przez Ministra Finansów, ekspertem podatkowym i Ministrem ds. Podatków Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club oraz członkiem Komitetu Sterującego United Nations Global Compact, gdzie realizuje działania na rzecz zrównoważonych i transparentnych podatków. Brał udział w pracach Komisji Europejskiej nad tzw. Zieloną Księgą VAT (VAT Green Paper), w tym w pracach związanych ze zmianami dotyczącymi sektora publicznego. Za swoje osiągnięcia otrzymał dwukrotnie 2 miejsce w kategorii „Najlepszy doradca podatkowy: VAT” w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (2019, 2014). Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowej firmie doradczej, a następnie kierował praktyką VAT w znanej polskiej kancelarii. W 2014 r. dołączył do CRIDO. Od 2009 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Tomasz Rolewicz

Partner, dział doradztwa podatkowego, EY Polska

Czytaj dalej

Michał Borowski

Tomasz Rolewicz

Tomasz Rolewicz jest doradcą podatkowym; w EY zajmuje stanowisko Partnera w Zespole Podatków Korporacyjnych. Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku. Tomasz zdobywał doświadczenie zawodowe w trakcie praktyki w międzyna- rodowych firmach doradczych. Pozwala to na zapewnianie kompleksowego wsparcia w trakcie sporów z władzami podatkowymi – reprezentowanie podatników w czasie kontroli podatkowych i postępowań, budowanie strategii na wypadek sporów z organami oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi jak również przed Trybunałem Sprawiedliwości i organami Unii Europejskiej. Tomasz realizował także projekty z zakresu ograniczania osobistej odpowiedzialności karnej skarbowej.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa tego Uniwersytetu. Od 2005 r. jest także licencjonowanym doradcą podatkowym, pełniącym także funkcję członka Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jest autorem wielu publikacji w prasie i czasopismach specjali- stycznych.

Łukasz Kuśmierz

Z-ca dyrektora
Departament podatków dochodowych ministerstwo finansów

Czytaj dalej

Łukasz Kuśmierz

Z-ca dyrektora Departament podatków dochodowych ministerstwo finansów

Zastępca dyrektora w Departamencie Podatków Docho- dowych w Ministerstwie Finansów. Od 2018 zaangażowany w negocjacje w ramach Projektu do spraw przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku 2.0 (tzw. BEPS 2.0) realizowanego przez OECD/G20 Inclusive Framework. Od 2022 odpowiedzialny za stanowisko Polski w tym projekcie. Nadzoruje także legislację podatkową w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych/Polskiej Strefy Inwestycji, ulg wspierających innowacyjność (m.in. B+R), IP BOX oraz estońskiego CIT.

Brał udział w negocjacjach wielu projektów unijnych, w tym dyrektywy DAC7 i dyrektywy o Globalnym Podatku Minimalnym.

Obecnie kieruje wysiłkami Ministerstwa w zakresie wdrożenia w Polsce Globalnego Podatku Minimalnego.

Aleksandra Sewerynek-Barszcz

Partner, tax technology & transformation, EY

Jakub Bubas

Senior manager, tax technology & transformation, EY

Pobierz ulotkę informacyjną

Partnerzy

Relacja z konferencji