Przejdź do treści

Konferencja:
Spory i Kontrole / 14-15 listopada 2018

14-15 listopada 2018

Hotel Intercontinental, Warszawa

Temat konferencji

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na konferencję tematyczną z zakresu cen transferowych dotyczącą kontroli rozliczeń w ramach grup kapitałowych oraz sporów i procedur ich rozwiązywania. Konferencja jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za kwestie transfer pricing w przedsiębiorstwach, a także sprawy podatkowe oraz strategiczne decyzje dotyczące ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Staranny dobór tematów oraz wykładowców gwarantują najwyższą jakość oraz ciekawe dyskusje.

W dobie ciągłych zmian w obszarze prawa podatkowego, nowych narzędzi informatycznych oraz zwiększonych narzędzi analitycznych po stronie władz podatkowych, kwestia kontroli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi jest kolejnym obszarem, na który przedsiębiorcy powinni być przygotowani. Obszar cen transferowych jest szczególnie wrażliwy, jeśli chodzi o zachowanie zgodności oraz spełnienie wymogów dokumentacyjno-dowodowych dotyczących stosowanych cen między podmiotami powiązanymi. Kwestie te skłoniły CCT do przygotowania kolejnej konferencji właśnie w temacie sporów i kontroli w kontekście oczywiście cen transferowych.

W trakcie konferencji będą omawiane procedury dot. rozwiązywania sporów, w tym zapisy dyrektywy dot. rozwiązywania sporów, która wkrótce zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego. Będziemy analizować ostatnie doświadczenia w obszarze kontroli cen transferowych z rynku polskiego, a także sprawy, które toczą się na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje istotne z punktu widzenia przygotowania przedsiębiorstwa do kontroli cen transferowych, a także zarządzania ryzykiem w tym obszarze.

W trakcie konferencji będą dyskutowane również zmiany do polskich przepisów dot. cen transferowych oraz możliwe nowe procedury współpracy administracji podatkowej oraz podatników w postaci umowy o współdziałanie/monitoringu horyzontalnego. Wydaje się, że nowe procedury i rozwiązania z jednej strony zwiększaj ciężar zachowania zgodności, z drugiej jednak otwierają nowe możliwości ograniczania ryzyk dot. obszaru compliance, co powinno być niezwykle interesujące dla przedsiębiorców.

Zapraszamy!

Prelegenci

Prelegentami konferencji będą praktycy z dziedziny cen transferowych, zarówno po stronie administracji podatkowej, jak również doradztwa i biznesu. Konferencja będzie stanowiła zatem wyjątkową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami procesów w obszarze transfer pricing.

Joanna Gniadecka

Director of Global Transfer Pricing / Liberty Global S.A.

Czytaj dalej

Joanna Gniadecka

Director of Global Transfer Pricing / Liberty Global S.A.

Joanna Gniadecka zajmuje obecnie stanowisko Director of Global Transfer Pricing w koncernie telekomunikacyjnym Liberty Global S.A. w Holandii. Jest ona odpowiedzialna za wszystkie kwestie związane z cenami transferowymi spółki holenderskiej i pozostałych spółek LG (m.in. UPS, Unitymedia, czy Virgin Media UK).
Wcześniej, p. Gniadecka pracowała dla ArcelorMittal SA jako globalny Head of transfer pricing tej firmy, z siedzibą w Luksemburgu. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a szlify zawodowe zdobywała jako doradca podatkowy w zakresie cen transferowych i podatków międzynarodowych w KPMG Warszawa i JSW Polska.

Mariusz Każuch

Dyrektor w zespole cen transferowych / Deloitte

Czytaj dalej

Mariusz Każuch

Dyrektor w zespole cen transferowych / Deloitte

W latach 2016-2017 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz MAP, a także politykę cen transferowych i legislację. Doradca podatkowy. W latach 2012-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów, gdzie był odpowiedzialny za politykę podatkową, negocjacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i międzynarodową współpracę podatkową.
Nadzorował proces negocjacji ponad 50 umów międzynarodowych, w tym 36umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Delegat Polski na wielu podatkowych grupach roboczych Unii Europejskiej i OECD.
Autor systemu opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce oraz współautor systemu opodatkowania wydobycia miedzi i srebra. Mariusz nadzorował proces wdrażania ustawodawstwa FATCA i CRS w Polsce. Był również zaangażowany w proces implementacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR).
W Deloitte Mariusz uczestniczył w licznych projektach dotyczących Uprzednich Porozumień Cenowych, MAP oraz kontroli podatkowych dotyczących grup międzynarodowych funkcjonujących m.in. w takich sektorach jak energetyka, sektor motoryzacyjny, dobra konsumenckie, banki czy media.

Monika Laskowska

Partner / PWC

Czytaj dalej

Monika Laskowska

Partner / PWC

Monika jest partnerem w zespole Cen Transferowych w naszym biurze w Warszawie. Zdobyte podczas ponad 16 lat pracy doświadczenie pozwala jej na tworzenie kreatywnych i pragmatycznych rozwiązań dotyczących kompleksowych sporów w zakresie TP. Monika specjalizuje się w obszarze łączenia zagadnień cen transferowych ze strategiami biznesowymi. Doradza w zakresie planowania podatkowego, a także sporów w obszarze cen transferowych, w tym przy wykorzystywaniu procedur międzynarodowych.
Przed dołączeniem do PwC we wrześniu 2016, Monika pełniła rolę właściwej władzy podatkowej w procedurach międzynarodowych dotyczących podatków dochodowych oraz zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. W tej roli odpowiadała za wszelkie sprawy związane z TP. Podczas swojej dziesięcioletniej pracy w Ministerstwie Finansów była osobiście zaangażowana we wszystkie sprawy związane z międzynarodowymi procedurami podatkowymi (MAP i APA). Ponadto, tworzyła i wdrażała programy poprawy skuteczności przeciwdziałania unikaniu opodatkowania poprzez zastosowanie cen transferowych.
Monika uczestniczyła w roli delegata krajowego w obradach grupy roboczej OECD ds. TP. Brała także udział w obradach Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej – grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej do spraw cen transferowych. W rezultacie międzynarodowej aktywności, Monika jest rozpoznawalnym i uznanym przez zagraniczne władze podatkowe specjalistą w zakresie TP.
Monika jest częstym prelegentem na tematycznych konferencjach, m.in. w International Fiscal Association, w Amerykańskiej i Brytyjskiej Izbie Handlowej oraz autorką kilku artykułów z zakresu cen transferowych.

Guillaume Madelpuech

Dyrektor Zarządzający / NERA Economic Consulting

Czytaj dalej

Guillaume Madelpuech

Dyrektor Zarządzający / NERA Economic Consulting

Specjalizuje się w obszarze cen transferowych, dóbr niematerialnych oraz wycen. Przez wiele lat doradzał korporacjom wielonarodowym w opracowywaniu oraz wdrażaniu systemów zarządzania cenami transferowymi, w szczególności w związku z wyceną dóbr niematerialnych oraz restrukturyzacją działalności, głównie w Europie dla różnych branż, w tym branży high-tech, dóbr konsumpcyjnych, samochodowej, dóbr luksusowych, usług finansowych, ochrony zdrowia, mediowej oraz rozrywkowej. Ma wkład w konsultacje OECD, a także publikuje w prasie oraz w pismach handlowych. Przed pracą w NERA, był ekonomistą w EY w Paryżu i Nowym Jorku. Ukończył studia MBA w ESSEC Business School oraz posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Paris Dauphine.

Joanna Pietrasik

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen / Ministerstwo Finansów

Czytaj dalej

Joanna Pietrasik

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen / Ministerstwo Finansów

Od września 2017 pełni funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za kształtowanie polityki ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie cen transferowych. Kierowany przez nią departament przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych w odniesie do regulacji dotyczących cen transferowych, opracowuje wytyczne dla podatników oraz zapewnia jednolite stosowanie i interpretowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. W roli delegata krajowego uczestniczy w posiedzeniach Grup Roboczych OECD i Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej – grupy eksperckiej utworzonej przy Komisji Europejskiej do spraw cen transferowych. Doradca podatkowy.

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający, Dział doradztwa podatkowego / CRIDO

Czytaj dalej

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający, Dział doradztwa podatkowego / CRIDO

Andrzej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz w postępowaniach podatkowych i sądowych. Doradzał inwestorom krajowym i zagranicznym w licznych restrukturyzacjach i transakcjach M&A. Opracował efektywne podatkowo scenariusze restrukturyzacji, m.in. dla podmiotów z branży nieruchomości, sektora pośrednictwa finansowego oraz wydobycia ropy i gazu.
Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Arthur Andersen, od 2002 r. kontynuował w Ernst & Young. W 2005 r. został jednym z założycieli firmy doradczej Crido. W latach 2016 r. – 2018 r. został uznany za najlepszego doradcę w zakresie postępowań podatkowych w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”. Andrzej jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta DAAD, posiadacz European Business Certificate uzyskanego po rocznych studiach w Niemczech. Ukończył z wyróżnieniem Executive MBA Uniwersytetu w Chicago (University of Chicago Booth School of Business). Jest współautorem i współwykładowcą programu dla studentów studiów magisterskich na SGH „Zarządzenie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy”. Autor publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegent na licznych konferencjach podatkowych. Członek Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA).

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner, Dział doradztwa podatkowego / CRIDO

Czytaj dalej

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner, Dział doradztwa podatkowego / CRIDO

Ewelina specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cen transferowych. Jej bogate doświadczenie obejmuje m.in. planowanie rozliczeń grupowych, opracowywanie oraz implementację polityk cen transferowych, restrukturyzacje działalności (transfer funkcji) i wyceny ewentualnego odszkodowania z tego tytułu (exit payment), wyceny transakcji towarowych, usługowych (w tym finansowych i wartości niematerialnych i prawnych), alokację zysku do zakładu, dokumentowanie usług niematerialnych dla celów obrony kosztów podatkowych, kontakty z organami podatkowymi, opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej. Jej doświadczenie i osiągnięcia znalazły potwierdzenie m.in. w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” (w latach 2015 – 2018 r.) oraz rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” (2016 i 2018 r.), w których została uznana za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie cen transferowych.
Karierę zawodową rozpoczęła w 2002 r. w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Obecnie jest Szefem Zespołu Cen Transferowych w Dziale Doradztwa Podatkowego w Crido. Ewelina jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA. Ewelina ukończyła również podyplomowe studia Metod Wyceny Spółki Kapitałowej na SGH. Autorka publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach i seminariach podatkowych

Helena Radzięciak

Naczelnik Wydziału Cen Transakcyjnych / Ministerstwo Finansów

Czytaj dalej

Helena Radzięciak

Naczelnik Wydziału Cen Transakcyjnych / Ministerstwo Finansów

Od 2008 roku odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji w ramach procedur wzajemnego porozumiewania się na podstawie Konwencji arbitrażowej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – od 2014 r. wyłącznie w zakresie cen transferowych i podwójnego opodatkowania PE (Competent Authority). Monitoruje również stosowanie APA.
Helana koncentruje się głównie na międzynarodowym prawie podatkowym, unikaniu podwójnego opodatkowania. Specjalności: ceny transferowe, umowy podatkowe.

Tomasz Adamski

Partner Associate / Deloitte

Czytaj dalej

Tomasz Adamski

Partner Associate / Deloitte

Tomasz jest Partnerem Associate w Zespole Cen Transferowych Deloitte.
Od ponad 20 lat doradza polskim oraz międzynarodowym grupom kapitałowym w zakresie planowania strategicznego, zarządzania ryzykiem, projektowania i wdrażania struktur oraz dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych.
Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż, w tym, telekomunikacyjną, samochodową, FMCG, finansową, farmaceutyczną, paliwową, itp. W zakresie kluczowych kompetencji znajdują się zarządzanie ryzykiem cen transferowych, analizy dotyczące wartości niematerialnych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Konrad Szpadzik

Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów / Ministerstwo Finansów

Czytaj dalej

Konrad Szpadzik

Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów / Ministerstwo Finansów

Specjalista z zakresu cen transferowych. Odpowiedzialny za prowadzenie procedur uprzednich porozumień cenowych (APA) i procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP) w imieniu Ministra Finansów.
Współpracuje z terenowymi organami podatkowymi w sprawach dotyczących kontroli cen transferowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu cen transferowych. Jako polski delegat uczestniczy w posiedzeniach Inclusive Framework on BEPS i Grup Roboczych OECD.

Anna Woźniak

Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych / Deloitte

Czytaj dalej

Anna Woźniak

Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych / Deloitte

Anna posiada dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących dokumentacje cen transferowych i analizy rynkowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Anna posiada bogate doświadczenie związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych weryfikujących rynkowy charakter transakcji wewnątrzgrupowych, a także przeglądami w zakresie cen transferowych, wsparciem podczas kontroli podatkowych. Ponadto, posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Uprzednich Porozumień Cenowych (APA).
Jej klientami są głównie firmy z branży FMCG, farmaceutycznej, nieruchomości, energetycznej, sektora bankowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek Ekonomia.

Program konferencji

8:30
9:20
Rejestracja i kawa powitalna
9:20
9:30
Przywitanie i wprowadzenie w temat konferencji
9:30
10:30
Monika LaskowskaProcedury dot. rozwiązywania sporów
10:30
10:50
Przerwa kawowa
10:50
12:00
Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Andrzej PuncewiczPrzygotowanie do kontroli cen transferowych
12:00
13:00
Przerwa obiadowa
13:00
14:30
Anna Woźniak, Tomasz Adamski, Mariusz KażuchKontrole cen transferowych – studium przypadków
14:30
14:50
Przerwa kawowa
14:50
16:15
Konrad Szpadzik, Helena RadzięciakKontrole w zakresie cen transferowych ostatnie doświadczenia, praktyczne podejście do sporów transgranicznych
19:30Uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników konferencji
8:30
9:00
Kawa powitalna
9:00
10:00

Joanna Pietrasik
Nowe regulacje w zakresie cen transferowych
10:00
10:20
Przerwa kawowa
10:20
12:00
Guillaume MadelpuechSprawy międzynarodowe w zakresie cen transferowych
12:00
13:00

Przerwa obiadowa
13:00
14:30
Joanna Gniadecka
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych w grupach kapitałowych
14:30
14:50
Przerwa kawowa
14:50
16:00
Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji

Pobierz ulotkę informacyjną