Konferencja: Spory i Kontrole / 14-15 listopada 2018

14-15 listopada 2018
Hotel Intercontinental, Warszawa

Temat konferencji

Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych zaprasza na konferencję tematyczną z zakresu cen transferowych dotyczącą kontroli rozliczeń w ramach grup kapitałowych oraz sporów i procedur ich rozwiązywania. Konferencja jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za kwestie transfer pricing w przedsiębiorstwach, a także sprawy podatkowe oraz strategiczne decyzje dotyczące ustalania cen między podmiotami powiązanymi.

Staranny dobór tematów oraz wykładowców gwarantują najwyższą jakość oraz ciekawe dyskusje.

W dobie ciągłych zmian w obszarze prawa podatkowego, nowych narzędzi informatycznych oraz zwiększonych narzędzi analitycznych po stronie władz podatkowych, kwestia kontroli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi jest kolejnym obszarem, na który przedsiębiorcy powinni być przygotowani. Obszar cen transferowych jest szczególnie wrażliwy, jeśli chodzi o zachowanie zgodności oraz spełnienie wymogów dokumentacyjno-dowodowych dotyczących stosowanych cen między podmiotami powiązanymi. Kwestie te skłoniły CCT do przygotowania kolejnej konferencji właśnie w temacie sporów i kontroli w kontekście oczywiście cen transferowych.

W trakcie konferencji będą omawiane procedury dot. rozwiązywania sporów, w tym zapisy dyrektywy dot. rozwiązywania sporów, która wkrótce zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego. Będziemy analizować ostatnie doświadczenia w obszarze kontroli cen transferowych z rynku polskiego, a także sprawy, które toczą się na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje istotne z punktu widzenia przygotowania przedsiębiorstwa do kontroli cen transferowych, a także zarządzania ryzykiem w tym obszarze.

W trakcie konferencji będą dyskutowane również zmiany do polskich przepisów dot. cen transferowych oraz możliwe nowe procedury współpracy administracji podatkowej oraz podatników w postaci umowy o współdziałanie/monitoringu horyzontalnego. Wydaje się, że nowe procedury i rozwiązania z jednej strony zwiększaj ciężar zachowania zgodności, z drugiej jednak otwierają nowe możliwości ograniczania ryzyk dot. obszaru compliance, co powinno być niezwykle interesujące dla przedsiębiorców.

Zapraszamy!

Program konferencji

8:30
9:20
Rejestracja i kawa powitalna
9:20
9:30
Przywitanie i wprowadzenie w temat konferencji
9:30
10:30
Monika Laskowska
Procedury dot. rozwiązywania sporów
10:30
10:50
Przerwa kawowa
10:50
12:00
Ewelina Stamblewska-Urbaniak, Andrzej Puncewicz
Przygotowanie do kontroli cen transferowych
12:00
13:00
Przerwa obiadowa
13:00
14:30
Anna Woźniak, Tomasz Adamski, Mariusz Każuch
Kontrole cen transferowych - studium przypadków
14:30
14:50
Przerwa kawowa
14:50
16:15
Konrad Szpadzik, Helena Radzięciak
Kontrole w zakresie cen transferowych ostatnie doświadczenia, praktyczne podejście do sporów transgranicznych
19:30
Uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników konferencji
8:30
9:00
Kawa powitalna
9:00
10:00
Joanna Pietrasik
Nowe regulacje w zakresie cen transferowych
10:00
10:20
Przerwa kawowa
10:20
12:00
Guillaume Madelpuech
Sprawy międzynarodowe w zakresie cen transferowych
12:00
13:00
Przerwa obiadowa
13:00
14:30
Joanna Gniadecka
Zarządzanie ryzykiem cen transferowych w grupach kapitałowych
14:30
14:50
Przerwa kawowa
14:50
16:00
Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji

Prelegenci

Prelegentami konferencji będą praktycy z dziedziny cen transferowych, zarówno po stronie administracji podatkowej, jak również doradztwa i biznesu. Konferencja będzie stanowiła zatem wyjątkową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami procesów w obszarze transfer pricing.

Joanna Gniadecka

Director of Global Transfer Pricing / Liberty Global S.A.
Czytaj dalej

Mariusz Każuch

Dyrektor w zespole cen transferowych / Deloitte
Czytaj dalej

Monika Laskowska

Partner / PWC
Czytaj dalej

Guillaume Madelpuech

Dyrektor Zarządzający / NERA Economic Consulting
Czytaj dalej

Joanna Pietrasik

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen / Ministerstwo Finansów
Czytaj dalej

Andrzej Puncewicz

Partner Zarządzający, Dział doradztwa podatkowego / CRIDO
Czytaj dalej

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Partner, Dział doradztwa podatkowego / CRIDO
Czytaj dalej

Helena Radzięciak

Naczelnik Wydziału Cen Transakcyjnych / Ministerstwo Finansów
Czytaj dalej

Tomasz Adamski

Partner Associate / Deloitte
Czytaj dalej

Konrad Szpadzik

Zastępca Dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów / Ministerstwo Finansów
Czytaj dalej

Anna Woźniak

Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych / Deloitte
Czytaj dalej

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz PDF