Wydarzenia 2013

Świąteczne Życzenia

Napisane dnia:

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych składa wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia serdeczne życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2014!

Dobra niematerialne – zmiany Wytycznych OECD – stanowisko CCT – 9.10.2013 r.

Napisane dnia:

OECD opublikowało uaktualniony projekt zmian Wytycznych w zakresie dóbr niematerialnych. Zaktualizowany dokument uwzględnia wcześniejsze konsultacje z biznesem.
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/revised-discussion-draft-intangibles.pdf

Do 1 października br. można było zgłaszać uwagi do tego dokumentu. CCT przesłało krótkie stanowisko dot. tego dokumentu do pobrania tutaj.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Centrum Cen Transferowych

Napisane dnia:

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania dotyczące przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (dalej: Stowarzyszenie CCT), składane przez aktywnych doradców podatkowych niniejszym wyjaśniamy.

W imieniu Zarządu i moim własnym, jako Wiceprezes ds. członkostwa, chciałbym wskazać, że zasady regulujące przyjmowanie nowych członków wynikają ze statutu i będących jego źródłem pierwotnych przesłanek Członków Założycieli co do misji Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie CCT założyła grupa praktyków, z założeniem profesjonalnego zorganizowania się wewnętrznych specjalistów do spraw cen transferowych, którzy chcą dzielić się doświadczeniami w zakresie pojawiających wątpliwości z zakresu cen transferowych i wspólnie dążyć do eliminacji niejednoznacznych przepisów poprzez czynne uczestnictwo w konsultacjach społecznych. W odczuciu członków założycieli misja ta nie musi odpowiadać biznesowym celom działania firm doradztwa podatkowego, stąd przy tworzeniu statutu Stowarzyszenia nie przewidziano członkostwa w Stowarzyszeniu aktywnych doradców podatkowych czy przedstawicieli firm doradztwa podatkowego. Jest dla nas jednak dużym i miłym zaskoczeniem, iż swoje zainteresowanie członkostwem w Stowarzyszeniu wyrażają również doradcy działający w profesjonalnych firmach doradczych.

Mając na uwadze wspomniane wyżej zainteresowanie naszą działalnością również ze strony czynnych doradców, Zarząd postanowił poddać pod dyskusję kwestię członkostwa doradców podatkowych / przedstawicieli firm doradztwa podatkowego w kontekście misji Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia CCT, w celu zajęcia stanowiska Członków Zwyczajnych.

Planowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia CCT odbyło się 25 września 2013 roku w Warszawie. Podjęto na nim Uchwałę o odroczeniu decyzji ewentualnego przyjmowania w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia CCT czynnych zawodowo doradców podatkowych, do czasu następnego posiedzenia WZC, dając tym samym szansę do wypowiedzenia się przez wszystkich członków Stowarzyszenia w tym temacie i zobowiązując jednocześnie Zarząd do podsumowania wszystkich głosów oraz przygotowania w tej sprawie stosownej propozycji.

Wobec powyższego, dziękując za Państwa zainteresowanie, prosimy wszystkich potencjalnych kandydatów na Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia CCT, którzy obecnie zajmują się zawodowo doradztwem podatkowym, o cierpliwość i śledzenie naszej strony internetowej, na której zamieścimy dalsze informacje.

W imieniu Stowarzyszenia CCT

Zbigniew Sznitowski

Wiceprezes

Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/