Przejdź do treści

Projekt Wytycznych OECD dla transakcji finansowych

W dniu 3 lipca 2018 r. OECD opublikował projekt Wytycznych dla transakcji finansowych, który został podjęty i opracowany  na bazie działań 8-10 BEPS. Do 7 września br. prowadzone będą dyskusje nad ostatecznym kształtem Wytycznych OECD dla transakcji finansowych. W dokumencie prezentowane są istotne z punktu widzenia zasady arm’s length  zasady i warunki dla transakcji finansowych, a w szczególności pożyczek wewnątrzgrupowych, kowenantów umownych , gwarancji, cash poolingu, transakcji na instrumentach pochodnych, wewnętrznych usług ubezpieczeniowych.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.