Przejdź do treści

Stanowisko CCT nt. art. 15e w komisji senackiej (2017.11.08)

CCT przygotowało stanowisko odnośnie do art. 15e CIT (planowanego od 2018 r.).

Jako Stowarzyszenie specjalistów zajmujących się rozliczeniami w ramach grup kapitałowych oraz mając świadomość zagranicznych regulacji w obszarze cen transferowych, również wynikających z prac OECD w obszarze przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków, a także wynikających z dyrektywy Komisji Europejskiej ATAD, jesteśmy zaniepokojeni koncepcją ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z transakcji dot. świadczeń niematerialnych wskazanych w nowo projektowanym art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ograniczenie odliczalności tych kosztów będzie w istotny sposób zmniejszało atrakcyjność inwestycji zagranicznych w Polsce, co w długim okresie może przynieść spadek inwestycji zagranicznych. Większość opłat licencyjnych dot. technologii i znaków towarowych, usług wewnątrzgrupowych jest niezbędna dla prowadzenia działalności zarówno produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej w Polsce (jak i na całym świecie), jednakże koszty te nie stanowią kosztu bezpośredniego wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, przez co nie będą korzystały z wyłączenia na podstawie nowego art. 15e ust. 9. Opłaty licencyjne i inne niematerialne świadczenia wewnątrzgrupowe, co do zasady, stanowią koszt pośredni, a nie bezpośrednie koszt wytworzenia. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez nas z zagranicznymi inwestorami aktywnymi w Polsce, zaproponowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenia postrzegane są przez nich bardzo negatywnie – niejednokrotnie jako godzące w wspólnotową swobodę przepływu kapitału.

Planowana regulacja zawiera także błąd systemowy polegający na braku wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych (obejmujących dokumentację podatkową, formularz CIT-TP, analizy danych porównawczych) transakcji, które zostaną wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, przez co zwiększa obciążenia administracyjne przedsiębiorstw.

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.