Przejdź do treści

10 lat APA w Polsce – statystyki MF, komentarz CCT

Minęło 10 lat od czasu wprowadzenia instytucji uprzednich porozumień cenowych (APA) w Polsce. Przedstawiamy statystyki APA za lata 2006-2015 oraz  wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie oraz komentarz CCT w Rzeczpospolitej.

Cytowanie treści ze strony cct.org.pl może się odbywać pod warunkiem podania adresu strony internetowej cct.org.pl.

Dziesięć lat funkcjonowania porozumień w sprawach cen transakcyjnych pokazało, że jest to instytucja bardzo potrzebna. Przynosi korzyści nie tylko konkretnym podatnikom, ale też ogólnie administracji podatkowej. Udało się bowiem stworzyć w Ministerstwie Finansów kompetentny zespół zajmujący się sprawami cen transferowych. Jego członkowie korzystają z doświadczeń OECD i Komisji Europejskiej. Zdobytą w międzynarodowych gremiach wiedzę przekazują urzędom skarbowym i urzędom kontroli skarbowej, co wpływa na podniesienie merytorycznego poziomu kontroli w skomplikowanych sprawach dotyczących cen transferowych. Wprawdzie zawieranie porozumień cenowych wiąże się z istotnymi opłatami administracyjnymi uiszczanymi przez podatników, ale wygląda na to, że wpływy z tych opłat zostały właściwie wykorzystane. MF zakupiło bowiem bazę danych, która służy do typowania podmiotów do kontroli oraz jest wykorzystywana w analizach porównawczych, które są elementem kontroli zgodności stosowanych cen z warunkami rynkowymi.

Warto również podkreślić, że większość państw europejskich utrzymuje instytucję porozumień cenowych, która jest cenionym rozwiązaniem zwiększającym atrakcyjność danego systemu podatkowego, co potencjalnie może mieć wpływ na przyciąganie inwestycji.