Przejdź do treści

Komentarz CCT do projektu ustawy dotyczącej procedur MAP i APA

Do projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych w ramach konsultacji publicznych, CCT zgłosiło do Ministerstwa Finansów uwagi, w szczególności skierowane do propozycji nowej instytucji – uproszczonego porozumienia cenowego. Z pełnym stanowiskiem CCT nt. projektu ustawy można zapoznać się tutaj.