Proces legislacyjny

Uwagi SCCT do zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu

06 lutego, 2022

W ramach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów prekonsultacji podatkowych oraz późniejszych konsultacji podatkowych do projektu ustawy zmieniającej wprowadzającej przepisy Polskiego Ładu, SCCT wnosiło uwagi.

Z pełną treścią uwag SCCT wniesionych na etapie prekonsultacji  można zapoznać się tutaj.

Uwagi SCCT do ustawy Polski Ład dostępne są tutaj.