Wydarzenia 2017

Wątpliwości w obszarze CIT-TP

Napisane dnia:

Compliance w obszarze CIT-TP z pewnością będzie wyzwaniem dla podmiotów, które nie mają jednorodnej działalności.

CCT złożyło do MF prośbę o wyjaśnienia wątpliwości w obszarze CIT-TP. Jak widać tematów sporo się zebrało a z pewnością liczba ich zwiększy się w nowym roku. Zachęcamy do lektury i dzielenia się przemyśleniami na grupie LinkedIn.

Pierwszy w Polsce Przewodnik po usługach w grupach kapitałowych

Napisane dnia:

Z dumą przedstawiamy pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie poruszające problematykę usług o niskiej wartości dodanej, zarówno w aspekcie regulacyjnym, jak i ekonomicznym. Posłuży ono jako wsparcie przy ocenie rynkowości wskaźników finansowych dla niektórych rodzajów typowych usług wsparcia oraz  na potrzeby analizy / dokumentacji cen transferowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.infocredit-online.pl/Przewodnik-po-uslugach-o-niskiej-wartosci-dodanej
Przewodnik to kompendium wiedzy o regulacjach w zakresie usług o niskiej wartości dodanej w świetle regulacji polskich oraz prac OECD i EU JTPF. Zawiera wskazanie przedziałów rentowności polskich podmiotów niezależnych, prowadzących działalność porównywalną do profilu niektórych rodzajów usług wsparcia.

Obszary usług zbadane w Przewodniku to:

 • Usługi księgowo-płacowe
 • Usługi teleinformatyczne
 • Wsparcie sprzedaży

Przewodnik może służyć jako wsparcie przy:

 • ocenie ryzyka w zakresie cen transferowych w transakcjach nabycia / świadczenia usług
 • jako wykorzystanie w dokumentacji cen transferowych jako element tzw. „opisu zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi”

Opracowanie powstało jako wspólny projekt Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych i InfoCredit. Nie stanowi analizy porównawczej w rozumieniu Updop i Rozporządzenia. Dla członków Stowarzyszenia CCT oraz użytkowników baz InfoCredit oferujemy atrakcyjne rabaty. Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej (wersja podstawowa) oraz papierowej (książkowej, wersja dostępna wyłącznie z wersją elektroniczną). Zapraszamy do kontaktu pod adresem: przewodnik@infocredit.pl

Relacja z konferencji CCT w Rzeczpospolitej (24.11.2017)

Napisane dnia:

W dniach 23-24.11.2017 odbyła się w Warszawie konferencja CCT poświęcona transakcjom finansowym. Głównym partnerem konferencji była Grupa Lotos.

W konferencji wzięli udział jako prelegenci:

 • Anthony Clark OECD,
 • Konrad Szpadzik Krajowa Administracja Skarbowa,
 • dr Rafealle Petruzzi Uniwersytet w Wiedniu,
 • Amanda Pletz NERA Economic Consulting,
 • Paula Rojas ArcelorMittal,
 • Ronald van den Brekel EY Holandia,
 • Dominik Mazur Banco Itaú (Suisse),
 • Adam Kosmala Litasco.

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat konferencji.

Transakcje finansowe – istotny temat dla każdej branży

Praktycznie wszystkie firmy dokonują na większą lub mniejszą skalę transakcji finansowych. Takie transakcje w relacjach między podmiotami powiązanymi są szczególnym obiektem zainteresowania władz skarbowych. Dzieje się tak  m.in. ze względu na to, że w wielu przypadkach nie da się ustalić jednolitego poziomu cen w takich transakcjach. Praktyka pokazuje, że w takich transakcjach jak cash pooling, kontrakty futures czy opłaty za gwarancje, ustalenie wynagrodzenia zależy od wielu czynników. Nawet agencje ratingowe zajmujące się profesjonalną oceną ryzyka biznesowego stosują różne metodologie pozwalające na ocenę zdolności kredytowej. Rośnie przy tym liczba wyroków sądów w różnych krajach, dotyczących transakcji finansowych i OECD pracuje nad szczegółowymi wytycznymi w tym zakresie. Tym bardziej jest to wyzwanie dla podatników, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej profesjonalnego podejścia do kontroli cen transferowych przez polskie władze skarbowe.

 

Stanowisko CCT nt. art. 15e w komisji senackiej (2017.11.08)

Napisane dnia:

CCT przygotowało stanowisko odnośnie do art. 15e CIT (planowanego od 2018 r.).

Jako Stowarzyszenie specjalistów zajmujących się rozliczeniami w ramach grup kapitałowych oraz mając świadomość zagranicznych regulacji w obszarze cen transferowych, również wynikających z prac OECD w obszarze przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przesuwania zysków, a także wynikających z dyrektywy Komisji Europejskiej ATAD, jesteśmy zaniepokojeni koncepcją ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z transakcji dot. świadczeń niematerialnych wskazanych w nowoprojektowanym art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ograniczenie odliczalności tych kosztów będzie w istotny sposób zmniejszało atrakcyjność inwestycji zagranicznych w Polsce, co w długim okresie może przynieść spadek inwestycji zagranicznych. Większość opłat licencyjnych dot. technologii i znaków towarowych, usług wewnątrzgrupowych jest niezbędna dla prowadzenia działalności zarówno produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej w Polsce (jak i na całym świecie), jednakże koszty te nie stanowią kosztu bezpośredniego wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, przez co nie będą korzystały z wyłączenia na podstawie nowego art. 15e ust. 9. Opłaty licencyjne i inne niematerialne świadczenia wewnątrzgrupowe, co do zasady, stanowią koszt pośredni, a nie bezpośrednie koszt wytworzenia. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez nas z zagranicznymi inwestorami aktywnymi w Polsce, zaproponowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenia postrzegane są przez nich bardzo negatywnie – niejednokrotnie jako godzące w wspólnotową swobodę przepływu kapitału.

Planowana regulacja zawiera także błąd systemowy polegający na braku wyłączenia z obowiązków dokumentacyjnych (obejmujących dokumentację podatkową, formularz CIT-TP, analizy danych porównawczych) transakcji, które zostaną wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, przez co zwiększa obciążenia administracyjne przedsiębiorstw.

Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj.

Aktywnie wspierają nas:
Kronopol Energa Lotos Beata Chmielewska
Copyright CCT
Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych
00-366 Warszawa, ul. Foksal 10
kontakt@cct.org.pl | http://www.cct.org.pl/